טיפוח כשירויות הבעה של סטודנטים בהשכלה גבוהה: בין הטמעה ארגונית למימוש פדגוגי

וינברגר, י' (2019). "טיפוח כשירויות הבעה של סטודנטים בהשכלה גבוהה: בין הטמעה ארגונית למימוש פדגוגי". דפים 70, תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת, עמ' 231-209

מאמר זה בוחן מהלך שביצעה מכללה גדולה בישראל במטרה לטפח את כשירויות ההבעה של הסטודנטים להוראה.

לפי הממצאים, בלטו בהיעדרם שני רכיבים: הוראה ישירה של מיומנויות הבעה והמשגה שלהן. ההמשגה היא המללה של התהליך, מתן שם לכשירויות ההבעה שמפתחים בכל יחידה, לדוגמה: מיזוג טקסטים, גיבוש קוהרנטי של רעיונות, ביסוס הטענה ועוד. טיפוח של כשירויות הבעה, כמו פיתוח של כל סוג של מיומנות במסגרת הלמידה, מחייב פדגוגיה שיש בה התייחסות גלויה ומפורשת לאסטרטגיות הנלמדות ולידע המטא-קוגניטיבי הרלוונטי להן.

יש יסוד להניח שמכיוון שההוראה לא כללה את ההיבטים האלה, מה שנלמד בתחום ההבעה נשאר כלוא בהקשרים של הקורסים שנלמדו. משום כך, כנראה, הסטודנטים לא הפנימו את הנלמד בקורסי ההבעה ולא רכשו כשירויות הבעה שיוכלו ליישם בקורסים ובהקשרים אקדמיים אחרים.

הטמעה עמוקה ומשמעותית של טיפוח כשירויות ההבעה בקורסים אקדמיים מחייבת שליטה של סגל ההוראה בידע פדגוגי תלוי תוכן ייחודי בנושא טיפוח אוריינות דיסציפלינרית בהכשרת מורים.

לאתר כתב העת

לקריאה נוספת

שימוש בפעילויות ויסות לשיפור כתיבה שיתופית בוויקי של סטודנטים לתואר ראשון

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya