טיפוח ההתפתחות המקצועית של המורים עבור חינוך לאזרחות

Willemse, T. Martijn; ten Dam, Geert; Geijsel, Femke; van Wessum, Loes; Volman, Monique. "Fostering teachers' professional development for citizenship education", Teaching & Teacher Education. Jul2015, Vol. 49, p118-127.

מאמר זה מדווח על פרויקט מחקר שבו השתתפו אחד-עשר בתי ספר יסודיים ותיכוניים, שבהם המורים היו מעורבים בפיתוח של תכנית לימודים מבוססת חקירה שיתופית עבור חינוך לאזרחות.

המטרה העיקרית של המחקר הייתה לבחון את ההבנה של המורים לגבי חינוך לאזרחות, את מה שהמורים מחשיבים כהתמקצעות הנדרשת עבור חינוך לאזרחות וכיצד ניתן לעודד התמקצעות זו.

התוצאות מראות כי קיימת עלייה במודעות של המורים לגבי חינוך לאזרחות ואת הנוכחות המרומזת שלו בפרקטיקות שלהם.

על פי המורים, הגברת ההתמקצעות הפדגוגית והחוכמה המעשית ביחס להוראת חינוך לאזרחות דורשת זמן, מקום להתנסות ואפשרות לשתף פעולה ולהחליף רעיונות עם עמיתים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

הרשת שאנו טווים: חינוך מקוון ושאיפות דמוקרטיות

ניתוח משווה של דעותיהם של מתכשרים להוראה על חינוך לאזרחות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya