חשיפת המבנה הלוגי של טקסט טיעון בשפה טבעית באמצעות הצרנתו בפרולוג (תכנות בלוגיקה)

שילה, ג' ורגוניס, נ' (2014). חשיפת המבנה הלוגי של טקסט טיעון בשפה טבעית באמצעות הצרנתו בפרולוג (תכנות בלוגיקה). דפים, 57, 82-55.

טקסט טיעון הוא הסוגה הספרותית הדומיננטית ביותר מבין אלו הנלמדות בכל שכבות הגיל. במערכת החינוך עוסקים בו הן בגני ילדים המיועדים לגיל הרך הן במוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה.

על מנת להבין טקסט כזה נדרש לנתח את המבנה הלוגי של הטיעון, כלומר לזהות את הטענה ולהצדיקה או להפריכה – משימה לא פשוטה בהתחשב בכך שלעיתים הטענות משולבות בטקסט באופן מורכב.

טקסט טיעון כולל היסק משתמע או היסק שאינו משתמע; מתברר כי לעיתים אצל חלק מן הלומדים יש כשל לוגי להבחין בהיסק.

מטרת מאמר זה היא לבחון את ההקבלה בין מבנה של טקסט טיעון לבין מבנה של תכנית לוגית הכתובה בפרולוג – שפה תכנות לוגית (תכנות בלוגיקה, PROgramming in LOGic).

תהליך הפיתוח מתחיל בניתוח טקסט וכרוך בזיהוי רכיבי היסוד שלו (ישויות) והקשרים ביניהם. תהליך דומה אמור להתקיים בעת ניתוח מבנה של טקסט טיעון.

אם אכן קיימת הקבלה כזו, אזי אפשר לבחון את השפעת הלמידה של כלי היסק לוגיים (באמצעות פתרון בעיות בתכנות לוגי) על יכולתם של התלמידים להבין טקסט טיעון בשפה הטבעית, או להיפך.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya