חשיבות טיפוח חשיבה ביקורתית של פרחי הוראה במהלך ההכשרה : נייר עמדה

'Dead certainty? The case for doubt in Teacher Education'
Buchanan, John, Schuck, Sandra


נייר עמדה מעניין של מורי מורים באוניברסיטה אוסטרלית הידועה (Edith Cowan University ) בזכות תכניות הכשרת המורים האיכותיות שלה. נייר העמדה קורא לטפח את היסוד של הטלת ספק וביקורתיות אצל פרחי ההוראה בכל שלבי ההכשרה להוראה . המחברים מציגים את חשיבות הטלת הספק כחלק מהתהליך חינוכי ערכי ולכן יש גם להטמיע בתוכניות הכשרת המורים גישות פדגוגיות שיטפחו אצל פרחי ההוראה חשיבה ביקורתית כחלק מהתהליך ההכשרה שלהם ויותר מכל כחלק מגיבושם של מורים בבתי הספר שהם בעלי חשיבה אינטלקטואלית ופתיחות.

לתקציר נייר העמדה באנגלית
'Dead certainty? The case for doubt in Teacher Education'


ראה גם :
פדגוגיה של חקר בהכשרת מורים: מהתנגדות להקשבה

הטיעון המוסרי של פרחי הוראה : ההשפעות של פיתוח טיעונים מוסריים בחשיבה של פרחי הוראה במהלך הכשרתם

אינטרטקסטואליות ככלי לטיפוח חשיבה ביקורתית

חשיבה ביקורתית בלימוד מקוון לעומת לימוד פנים אל פנים בחינוך הגבוה

מחקר: צעירים החשופים לרשת פחות ביקורתיים

בשיעור הזה חושבים"- הכשרת מורים עתירת חשיבה

פיתוח חשיבה ביקורתית בקרב סטודנטים להוראת תקשורת

מאמרים נוספים של המחברים בפורטל מס"ע

קידום דרכי הכשרת מורים באמצעות שיחות למידה מקצועיות

 

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?