חשיבות השונות בהרכב של צוותי לומדים בלמידה מתוקשבת

 

 

מקור: Diverse Teams: Key to Effective Online Collaborations

 

אחת הסוגיות החשובות בלמידה מתוקשבת היא החלוקה לצוותי עבודה או צוותי מטלות. חשוב להרכיב את צוות המטלה בצורה מגוונת והטרוגנית וזאת כדי לטפח רמות גבוהות יותר של אינטראקציה והתמדה. שיתוף פעולה נכון ואפקטיבי בלמידה מתוקשבת מושג כאשר הרכב צוותי הלומדים אינו אחיד אלא מגוון. עקרון זה נכון ללמידה רגילה, פנים אל פנים, ובוודאי גם ללמידה מתוקשבת.

למרצים בקורסים מתוקשבים כמו למורים בכיתה המסורתית יש נטייה ראשונית להרכיב צוותים הומוגניים בלמידה מתוקשבת, ויש לכך השפעה שלילית על התוצאות ועל העברת הידע. לכן, מומלץ מאד בתכנון הלמידה המתוקשבת להרכיב צוותים מגוונים ושונים של סטודנטים באופן שהאינטראקציה בין הלומדים תהיה גבוהה יותר.

מסקנות אלו מבוססות על מחקריהם של החוקרים (W. Watson, K. Kumar, and L. Michaelsen (1993ׁ, אשר מצאו כי ככל שהשונות בין צוותי הלומדים הייתה גבוהה יותר כך עלתה איכות האינטראקציה ביניהם. השונות של הלומדים יכולה להיות מורכבת מלומדים ממעמד תרבותי שונה או מלומדים בעלי יכולות קוגניטיביות שונות. ככל שהקבוצה הטרוגנית יותר היא מגבירה את האינטראקציה ושיתוף הפעולה בינה לבין עצמה ומצליחה לפתור יותר בעיות מורכבות בהשוואה לקבוצת הלומדים ההומוגנית בלמידה מתוקשבת.

ההטרוגניות של קבוצת הלומדים תורמת ל:
א. יצירת דיונים מתוקשבים ערניים ופוריים יותר.
ב. שימוש באסטרטגיות למידה רבות יותר לפתרון בעיות.

מחברת המאמר, בעלת ניסיון רב בלמידה מתוקשבת, ממליצה עוד על האסטרטגיות הבאות:

מטלות מקוונות הם יותר אפקטיביות כאשר מפרקים אותן ליחידות קטנות ומודולאריות. צוותי לומדים מגוונים אינם צריכים לפעול לטווח ארוך, אלא עדיף להרכיב אותם לטווחים קצרים. כאשר ההרכב של צוות הסטודנטים מתגבש לטווח קצר רמת האינטראקציה עולה והתוצרים המוגשים טובים יותר.

תהליכים אלו נראים לנו כמובנים מאליהם, אך ניסיונה של כותבת המאמר מלמד כי מרבית מנחי הלמידה המתוקשבת אינם ערים לעניין הרכב צוותי הלמידה. היא ממליצה, אפוא על הפעולות הבאות בלמידה מתוקשבת:

יש לעודד ביצוע מטלות מקוונות בצוותים מגוונים הפועלים למשימה מוגדרת. 

יש לתת מטלות למידה ברורות ולא מסובכות אותם ניתן להשלים בפרק זמן סביר. מטלות מורכבות מדי בלמידה מתוקשבות מפצלות את הלמידה וגוררות אותה מעבר לתכנון.

רצוי לגבש מטלות ופעילויות המדמות מצבים או אירועים בחיים האמיתיים כי כך חברי צוות הלמידה יכולים למצוא בהם עניין ומשמעות. שיתופי פעולה בין חברי הצוות הגורמים להם תסכול פוגמים במוטיבציה של הלומדים, ומפחיתים את יכולת ההתמדה שלהם. לכן, כדי למנוע שחיקה בכושר הלמידה של חברי הצוות יש לחשוב מראש על אינטראקציה גבוהה ועל הקניית תחושת הסיפוק מהשגת המטרות.

 Watson, W., K. Kumar, and L. Michaelsen (1993)."Cultural Diversity's Impact on Interaction Process and performance: Comparing Homogeneous and Diverse Task Groups", Academy of Management Journal,36, 590-602.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya