חשיבות הקשרים בין המנחה לבין הסטודנטים בקורסים מקוונים בתארים מתקדמים

Joyner, Sheila A.; Fuller, Matthew B.; Holzweiss, Peggy C.; Henderson, Susan; Young, Robert. "The Importance of Student-Instructor Connections in Graduate Level Online Courses", Journal of Online Learning & Teaching, Dec2014, Vol. 10 Issue 3, p436-445.

במטרה לקבוע מהי הדרך הטובה ביותר להתחבר לסטודנטים שלהם הלומדים לתארים מתקדמים באופן מקוון, המחברים ניתחו את הפרספקטיבות של הסטודנטים לגבי הקשרים עם המנחים שלהם.

המשתתפים במחקר זה כללו 86 סטודנטים לתארים מתקדמים שנרשמו לתכנית מקוונת לתואר שני בארה"ב שסיפקו פרספקטיבות לגבי הקשרים בין המנחה לבין הסטודנטים באמצעות שאלות איכותניות.

מאחר והקשרים בין המנחה לבין הסטודנטים הם המפתח להתמדה של הסטודנטים הן בשיעורים מקוונים והן בשיעורים פרונטליים, המטרה של החוקרים הייתה לקבוע כיצד הסטודנטים התחברו למנחים שלהם באמצעות הטכנולוגיה שסופקה.

הספרות הקיימת לגבי הקשרים בין המנחים לסטודנט מציינת את החשיבות של "נוכחות המנחה" בסביבה המקוונת. התוצאות של מחקר זה מאשרות שנוכחות המנחה יכולה להתקיים בכיתה המקוונת.

המשתתפים הציעו את הפרספקטיבה שדפי הבית של הקורס, לוחות הדיונים והיבטים אחרים, ייצגו את המידה שבה המנחה היה "נוכח" בשיעור. בנוסף, מוצעים רעיונות לשיפור נוכחות המנחה.

המחברים מציעים שיטות שיטות לימודיות לביסוס קשרים בין המנחה לבין הסטודנטים העשויות להיות אפקטיביות יותר מאשר שיטות אחרות.

קישור למאמר המלא באנגלית באתר JOLT

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya