חשיבותן של קהילות מעשה ללמידה מקצועית


למידה מקצועית המבוססת על קהילות מעשה ( communities of practice) אינה דבר חדש , אך אחד מגדולי המומחים בעולם ללמידה ארגונית וניהול ידע שיתופי Harold Jarche מקנדה כתב לאחרונה כי חשיבותם של קהילות מעשה בכלל וקהילות מעשה בחינוך הולכת ונעשית ומשמעותית כיום יותר , בימים שבהם העולם נעשה מורכב יותר ומקושר יותר באמצעות רשתות חברתיות.

בעיות מורכבות דורש יישום של ידע מפורש והדרך הכי יעילה לכך הוא רב-שיח בין חברי קהילות מומחים . מבחינה זו , הניסיון מלמד , כי קהילות מעשה הצליחו ליצור אינטגרציה טובה יותר של למידה מקצועית. המאפיין העיקרי של קהילות מעשה היא העובדה שהן לא נוצרו ע"י החלטה היררכית או יוזמה של ההנהלה אלא מתוך התארגנות של חברי הקבוצה ומתוך רצונם העצמי להצטרף לקבוצה/לקהילה. קהילות מעשה שהוקמו מטעם או בהוראה מגבוה אינן בהכרח קהילות מעשה איכותיות . בקהילה ניתן למצוא קשרים חזקים וקשרים חלשים בו-זמנית.

כיצד יודעים שקבוצה מעשה הצליחה : הממד העיקרי להצלחה הוא תחושתו של החבר בקבוצה שהיא שינתה את ההתנסות המקצועית שלו לאורך זמן ותרמה לידע הפרקטי שלו .

Communities of practice enable the integration of work and learning

ראה גם :
אחת הדוגמאות הישראליות המוצלחות לקהילת מעשה היא קבוצת ניהול התוכן הדיגיטאלי ( שרבים מחבריה אנשי חינוך) שיש לה גם מעטפת ייעודית בפייסבוק.

ראה גם :
קהילות מעשה: דגמים ודוגמאות

קהיליות למידה: גורמים מרכזיים בתהליך הכנסת שינוי קוריקולרי בניו-זילנד

סינגפור: למידת מורים בקהילת מעשה המבוססת על טכנולוגיה מבוססת וידאו?"

התפתחות מקצועית בקבוצות למידה שיתופיות של מורים: מכשולים והבטחות

קהילות ידע שיתופיות באינטרנט של מורים משתמשי מחשבים ניידים בבתי ספר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya