חשיבה מסדר גבוה וסוגי מטלות – סיכום תמציתי

 
רכישת מיומנויות חשיבה ברמה גבוהה (Higher-Order-Cognitive-Skills – HOCS) לתלמידים בכלל ותלמידי מדעים בפרט, מהווה כיום מטרה מרכזית בחינוך ומקובלת בקרב אנשי חינוך בעולם כולו. רכישת מיומנויות אלו יאפשרו ללומד לתפקד כאזרח פעיל ומועיל בקהילתו והאתגר האמיתי כיום הוא למצוא דרכים ללמד ולפתח גישה זו, לא רק בקרב סטודנטים מצטיינים, אלא בקרב האוכלוסייה כולה. 
חשיבה ברמה גבוהה כרוכה בשימוש בקריטריונים מרובים (הסותרים זה את זה לעיתים קרובות) ובויסות עצמי של תהליכי חשיבה (אי תלות באחרים בכל צעד מחשבתי). Resnick (1987) טוענת, שקשה להגדיר מיומנויות חשיבה גבוהות, אך ניתן לזהות אותן כאשר הן מתרחשות. לדעתה, חשיבה מסדר גבוה אינה אלגוריתמית ודפוסי המחשבה אינם ברורים ומוגדרים מראש. היא מסתיימת לעיתים קרובות בפתרונות מרובים, שלכל אחד מהם יתרונות וחסרונות, אך לא קיים פתרון יחיד וברור. חשיבה ברמה גבוהה קשורה במיומנויות של פתרון בעיות, שאילת שאלות, חשיבה ביקורתית, קבלת החלטות ולקיחת אחריות (Zoller, 1993, 2000; Zoller & Ben-Chaim, 1998). קבלת החלטה מהווה מרכיב חיוני בפתרון בעיה הנוצרת כאשר קיים פער בין מצב התחלתי נתון ובין המטרה ואין דרך קיימת ידועה ופשוטה לפתרון.
 
חשיבה מסדר גבוה (ענת זהר 2005):
 
n      אינה אלגוריתמית- דפוסי המחשבה והפעולה אינם ברורים מוגדרים מראש.
n      נוטה להיות מורכבת.
n      מסתיימת לעתים קרובות בפתרונות מרובים ולא בפתרון יחיד וברור.
n      כרוכה בשימוש בקריטריונים מרובים, הסותרים זה את זה לעתים קרובות.
n      כרוכה לעתים קרובות בחוסר ודאות. חלק מהנתונים המשפיעים אינם ידועים.
n      כרוכה בוויסות עצמי של תהליכי חשיבה.
n      כרוכה בבניית משמעות, כלומר זיהוי מבנה במה שנראה לכאורה בלתי מסודר.
n      דורשת מאמץ- כמות ניכרת של עבודה מנטלית כרוכה בתהליכים ובשיפוטים.
 
 
סוגי משימות לימוד
 
n      "משימת ביצוע" היא מטלה המכוונת להערכת יכולת הלומדים ביישום תכנים נלמדים, תוך שהם מפעילים מיומנויות חשיבה גבוהות כמו: תכנון, ארגון ומיזוג מידע, הסקת מסקנות, ביקורתיות וכד'.יועד ובירנבוים (2003).
n      "משימה אוטנטית" פעילות פתוחה ומורכבת הלקוחה מחיי היום יום, מצריכה גישה למקורות מידע מגוונים, מחייבת קבלת החלטות, מאפשרת שיתופי פעולה עם אחרים, ותוצריה ניתנים לביטוי בדרכים שונות.
n      "שאלה פורייה" פעילות המובילה את הלומד להתמודד באמצעות הליכים מוסכמים המובילים לביצועים אינטלקטואליים הרפז (1999).
 
שאלות מסתעפות
 
n      אין תשובה נכונה חד-משמעית.
n      הלומדים אינם יודעים את התשובה הנכונה.
n      השאלה מבקשת מהלומדים להביע דעה אישית, לתאר הרגשה או התנסות.
n      המורה אינו נוקט עמדה, ואינו מגדיר את התשובה כנכונה או לא נכונה.
n      החיזוקים ניתנים על עצם ההשתתפות ולא על איכות התשובה.
n      המורה צריך למנוע מצב שבו משתתפים בודדים משתלטים על הדיון.
 
שאלות חשיבה ברמה גבוהה
n      באמצעות השאלות הלומד נדרש:
n      לבצע פעולות שכליות של "ניסוי וטעייה".
n      לשלב פריטי-מידע חדשים בתוך ידע קיים ולארגן מחדש את כל פריטי-המידע.
n      להשתמש בפריטי-מידע חדשים או קיימים כדי:
להסיק מסקנות, לבחור, לתכנן, לפתור בעיות חדשות, ליצור תוצרים
 
מטלות ברמת אנאליזה, סינתיזה והערכה:
 
n      למטלות אלה אין תשובה או פתרון נכונים המוסכמים על כולם.
n      המורה יכול לקבל תשובות שונות ואפילו מנוגדות, בתנאי שהתלמיד הגיע אליהן בדרך שניתנת להצדקה ולהגנה, והוא מציג מסקנות מנומקות כהלכה.
n      תשובה נחשבת כנכונה, אם התלמיד מוכיח באמצעותה שהוא:
n      איתר את המידע הדרוש לביצוע המטלה,
n      עיבד וארגן את המידע,
n      ניתח אותו בצורה ביקורתית (אנאליזה)
n      יצר משהו חדש (סינתיזה)
n      מביע עמדה שיפוטית מנומקת (הערכה)
 
 
מקורות המדע
הרשקוביץ, א' (1999). מורי מדע בעידן של שינוי לקראת הוראה/למידה בין-תחומית משולבת אירועים, עבודת דוקטורט, הטכניון, חיפה.
 
אורית הרשקוביץ, דוד בן חיים ואורי צולר . יכולת שאילת שאלות של סטודנטים למדעים , מכללת אורנים 2004 .
זוהר, ענת . למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך, הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית 2004 .
 
 
 Resnick, L.B. (1987). Learning in School and Out. Educational Researcher, 16, 13-20.
Resnick, L. B. (1987). Education and Learning to Think, National Academy Press, Washington, D.C.
 
Zohar, A. & Dori, Y.J. (2003). Higher Order Thinking Skills and Low Achieving Students – Are They Mutually Exclusive? Journal of the Learning of Sciences, 12, pp.145-182.
 
 

  לפריט זה התפרסמו 4 תגובות

  הסיכום מעניין מאד הבאת הדברים באופן ברור ונהיר מביאים את הקורא להבנה וליישום אני מאד נהנתי ואני יודעת שאני אאמץ את הכתוב להצלחת תלמידיי ולהצלחתי האישית אהבתי . הנני מכירה בחשיבות ובעבודה על -פי הנאמר במכללת אוהלו הנני לומדת קורס עם אשה מדהימה מקסימה הגברת תהילה בובילסקי "חשיבה מסדר גבוה" וכל מאמר מחזק ומעשיר מה עוד שבמסגרת עבודתי זהו הרעיון המרכזי שבו דוגלת ומנחה מנהלת הרווחה החינוכית הגברת בוכריס גם היא משכמה ומעלה אני אוהבת את זה ומתחברת בשמחה כל- טוב .

  פורסמה ב 18/05/2011 ע״י ציפי לוי

  קראתי בעיון את הנאמר ורציתי לקחת את הדברים לעבודה שאני עושה בנושא, לצערי לא מצאתי מי סיכם את הדברים. חבל!!!

  פורסמה ב 14/08/2012 ע״י פרלה ברכה

  רציתי לציין שגם אותי חשפה לאתר המקסים הזה "מסע" ד"ר תהילה בובילסקי. ושנה ויותר אחרי ,באחת ההשתלמויות נדרשתי לחשוב ולהביא דוגמאות מתחומי ההוראה השונים שלי על מיומנויות מסדר חשיבה גבוה שאני משתמשת בהן.בהגיעי לכאן נתקלתי במלים החמות שכתבה ציפי והחלטתי גם להתייחס.

  פורסמה ב 15/03/2013 ע״י רונית סבאג

  חומר ממעניין מאוד , מקדם הערכה חילופית, מעורר סקרנות,מעודד חשיבה מסדר גבוה…. מעניין מאוד

  פורסמה ב 16/01/2016 ע״י שהנאז מחיליה
  מה דעתך?
yyya