חשיבה מחודשת על דרכי הלמידה הרצויות של תלמידים

האסופה החינוכית שהוציאה באפריל 2010 העמותה האמריקאית לפיתוח מיומנויות עתידיות (Partnership for 21st Century Skills ) היא מלאכת מחשבת של חשיבה פדגוגית שמובילי החינוך בעולם נטלו בה חלק. בקובץ המאמרים סקירות מרתקות על דרכי למידה רצויות ומיומנויות למידה שנכתבו  בין היתר ע"י מובילי החינוך הבאים: Linda Darling-Hammond, Chris Dede, Rebecca DuFour, Richard DuFour, Douglas Fisher, Robin Fogarty, Nancy Frey, Howard Gardner, Andy Hargreaves,. כל אחד מן המאמרים מציע גישה חינוכית מושכלת לפיתוח מיומנויות קוגניטיביות של תלמידים ודרכי הוראה הנדרשות לכl בעתיד. אחד המאמרים המעניינים הוא "חזון סינגפור : ללמד פחות אך ללמוד יותר" ( נכתב ע"י  RICHARD DUFOUR ). מאמר מעניין אחר הוא : "מודל להערכת מיומנויות למידה במאה ה21 ( Douglas reeves ). עורכי קובץ המאמרים הם  James Bellanca and Ron Brandt.
ראה גם :
שותפות למען המיומנויות של המאה ה-21
בארה”ב פועלת עמותה בשם , Partnership for 21st Century Skills , הפועלת לקידום הלימוד ולפיתוח של מיומנויות המאה ה- 21 במערכת החינוך. העמותה היא למעשה  קואליציה של מוסדות ציבוריים, ארגונים וחברות פרטיות.
"השותפות למען מיומנויות של המאה ה-21" פרסמה דו"ח מקיף מאד: "למידה לקראת המאה ה-21" (Learning for the 21st Century), המבטא חזון הקשור  באופן שבו צריכים בתי הספר להכין את התלמידים כדי להצליח במאה ה-21. במרכז הדו"ח יש המלצה לבתי הספר להתמקד בששה אלמנטים עיקריים של למידה במאה ה-21:
1.     נושאי ליבה: המחברים מאמצים ומדגישים את חשיבותם של נושאי הליבה אשר זוהו על-ידי  No Child Left Behind"", אבל קוראים לקובעי המדיניות ולבתי הספר להרחיב את ההתמקדות שלהם מעבר ל"מיומנויות  הבסיסיות" הדרושות להבנת התוכן האקדמי ולשאוף  לרמות גבוהות יותר.
2.     מיומנויות למידה: לפי הדו"ח, כדי להתמודד עם הדרישות של המאה ה-21, התלמידים צריכים לדעת לא רק את נושאי הליבה. עליהם לדעת גם כיצד להשתמש במיומנויות ובידע שלהם באופן ביקורתי, עליהם לדעת ליישם את הידע במצבים חדשים, לנתח מידע, להבין רעיונות חדשים, לתקשר, לשתף פעולה, לפתור בעיות ולקבל החלטות.
3.     כלים של המאה ה-21: הטכנולוגיה הינה ותמשיך להיות הכוח המניע במקומות עבודה, בקהילות, ובחיים הפרטיים במאה ה-21".  הדו"ח ""Learning for the 21st Century מדגיש את החשיבות של שילוב טכנולוגיות התקשורת והמידע בחינוך, החל בכיתות מבית הספר היסודי ואילך.
4.     הקונטקסט של המאה ה-21: התנסויות הרלוונטיות לחיי התלמידים, שקשורות לעולם שמחוץ לכיתה ומבוססות על פרויקטים אותנטיים, הינן מרכזיות לסוג החינוך שהקואליציה הזו מגדירה כקונטקסט המתאים ללמידה בעידן המידע.
5.     תוכן של המאה ה-21: מחברי הדו"ח סבורים כי תכנים מסוימים החיוניים להכנת התלמידים לחיות ולעבוד בעולם של המאה ה-21, חסרים בתוכניות הלימוד ובסטנדרטים של מדינות רבות.
6.     הערכות חדשות שמודדות את המיומנויות במאה ה-21: הדו"ח ממליץ להנהיג בדיקות ודרכי הערכה מעבר למבחנים המתוקננים המשמשים כיום מדד יחיד להערכת הלמידה של התלמיד. צריך להיות איזון בין המבחנים המסורתיים לבין דרכי הערכה חדשות בכיתה, כדי למדוד את הטווח המלא של המיומנויות של התלמידים. צריך גם לשלב הערכות מבוססות טכנולוגיה כדי למסור משוב מיידי.
 
הארגון זיהה 6 קבוצות מיומנויות מרכזיות הנחוצות לתפקוד נכון בעידן הידע:
     א.1.     חשיבה יצירתית
             א.1.א.   משתמש בתחום רחב של טכניקות יוצרות רעיונות (למשל סיעור מוחות)
             א.1.ב.   יוצר רעיונות מקיפים וראויים
             א.1.ג.   משכלל, מזכך, מנתח ומעריך את רעיונותיו על מנת לשפר ולמצות את המאמץ היצירתי
     א.2.     עובד בצורה יצירתית עם אחרים
             א.2.א.    מפתח, מיישם ומעביר רעיונות חדשים לאחרים בצורה יעילה
             א.2.ב.   מתנהג בפתיחות ובאחריות כלפי נקודות השקפה חדשות ושונות, מאגד יחדיו תשומות והיזון חוזר לעבודה
             א.2.ג.   מפגין מקוריות וכושר המצאה בעבודה ומבין את גבולות העולם האמיתי באימוץ רעיונות חדשים
             א.2.ד.   מתייחס לכישלון כאל הזדמנות ללמוד; מבין שיצירתיות והמצאתיות הם מושגים הנבחנים בטווח ארוך, הם תהליכים מעגליים של הצלחות קטנות, כישלונות וטעויות.
 
      ב.1.     חושב ביעילות
             ב.1.א.   משתמש במגוון סוגים של חשיבה (אינדוקטיבית, דדוקטיבית וכו') בהתאם למצב;
      ב.2.     משתמש בחשיבה מערכתית
             ב.2.א.   מנתח את האופן שבו חלקי השלם פועלים זה על זה ויוצרים פלט מקיף במערכות מורכבות;
      ב.3.     עושה שיפוטים ומקבל החלטות
             ב.3.א.   מנתח ביעילות ומעריך ראיות, טיעונים, טענות ואמונות;
             ב.3.ב.   מנתח ומעריך נקודות מבט עיקריות חלופיות;
              ב.3.ג.   ממזג ומקשר בין מידע וטיעון;
             ב.3.ד.   מפרש מידע ומסיק מסקנות המבוססות על ניתוח מיטבי;
             ב.3.ה.   מגיב בביקורתיות על ניסיונות ותהליכים לימודיים;
      ב.4.     פותר בעיות;
             ב.4.א.   פותר סוגים שונים של בעיות בלתי מוכרות הן בדרכים שגרתיות והן בדרכים מקוריות;
             ב.4.ב.   מזהה ושואל שאלות משמעותיות המבהירות נקודות מבט שונות ומוליכות לפתרונות טובים.
 
      ג.1.      מתקשר בבהירות
             ג.1.א.   מבטא מחשבות ורעיונות ביעילות תוך שימוש במיומנויות תקשורת בעל-פה, בכתב ובדרך בלתי-מילוליות, בצורות שונות ובהקשרים שונים;
              ג.1.ב.   מקשיב ביעילות למשמעויות מפורשות, כולל ידע, ערכים, עמדות וכוונות;
              ג.1.ג.    משתמש בתקשורת לטווח רחב של תכליות (למשל לדווח, להדריך, להניע ולשכנע);
              ג.1.ד.    משתמש במידיות ובטכנולוגיות מרובות ויודע לשפוט את יעילותן מראש ולאמוד את השפעתן;
              ג.1.ה.   מתקשר ביעילות בסביבות מגוונות (כולל בסביבות רב-לשוניות).
      ג.2.      משתף פעולה עם אחרים
             ג.2.א.   מפגין יכולת לעבוד ביעילות ובכבוד עם צוותים שונים;
              ג.2.ב.   מראה גמישות ונכונות להיות לעזר ולעשות פשרות הנחוצות כדי להשיג מטרות משותפות;
              ג.2.ג.    נכון לחלוק אחריות בעבודה שיתופית ומעריך את תרומתו של כל חבר בקבוצה.
 
ד.        אוריינות מידע
      ד.1.      נגישות והערכת מידע
             ד.1.א.   ניגש למקורות מידע ביעילות ובזמן קצר;
             ד.1.ב.   מעריך מידע בביקורתיות ובמומחיות;
      ד.2.      משתמש במידע ומנהל מידע;
             ד.2.א.   משתמש במידע בדייקנות וביצירתיות כדי להפיצו או כדי לפתור בעיה;
             ד.2.ב.   מנהל את זרימת המידע ממקורות רבים ושונים;
 
      ה.1.     מנתח מדיה
             ה.1.א.   מבין מדוע ואיך בונים מסרים במדיה ולאיזו תכלית;
             ה.1.ב.   בוחן איך יחידים מפרשים מסרים באופן שונה, איך ערכים ונקודות השקפה נכללים או שאינם נכללים במסר;
      ה.2.     מייצר מוצרי מדיה;
             ה.2.א.   מבין ומשתמש בכלים המתאימים ביותר ליצור מידיה;
             ה.2.ב.   מבין ומשתמש ביעילות בביטויים ובפרשנויות המתאימים ביותר, בסביבות מגוונות ורב?תרבותיות.
 
      ו.1.      משתמש בטכנולוגיה ביעילות;
              ו.1.א.   משתמש בטכנולוגיה ככלי למחקר, ארגון, הערכה והעברת מידע;
              ו.1.ב.    משתמש בטכנולוגיות דיגיטאליות (מחשב, מחשב כף-יד, נגני-מדיה, מכשירי ניווט וכד'), בכלי תקשורת, ברשתות וברשתות חברתיות כהלכה, כדי לגשת, לנהל, למזג, להעריך וליצור מידע, על מנת לתפקד בהצלחה בכלכלת המידע.;
              ו.1.א.   מפגין הבנה בסיסית של היבטים אתיים וחוקיים הנוגעים לנגישות ולשימוש בטכנולוגיות מידע;
 
הארגון יצר מודל תלת-ממדי, המצוטט בהרבה מאד מאמרים. המודל מתאר את מיומנויות המאה ה?21 שיש להקנות לתלמידים תוך התייחסות למערכות התומכות בהקניית המיומנויות הללו.
 להלן ראשי הפרקים של מיומנויות המאה ה? 21 לפי המודל:
א.        נושאי ליבה ונושאים של המאה ה? 21
      א.1.      נושאי גרעין: אנגלית; שפות עולם; אמנויות, מתמטיקה; כלכלה; מדעים; גיאוגרפיה; היסטוריה; ממשל ואזרחות;
      א.2.      נושאים של המאה ה21: מודעות לעולם; אוריינות פיננסית; אוריינות כלכלית; עסקים ויזמות; אוריינות אזרחית; אוריינות בריאותית; אוריינות סביבתית.
ב.        מיומנויות למידה והמצאה
      ב.1.      יצירתיות והמצאתיות;
      ב.2.      חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות;
      ב.3.      תקשורת ושיתוף;
ג.        מיומנויות מידע, מייה וטכנולוגיה
      ג.1.      אוריינות מידע;
      ג.2.      אוריינות מדיה;
      ג.3.      אוריינות ICT (טכנולוגיות מידע ותקשורת)
ד.        מיומנויות חיים וקריירה
      ד.1.      גמישות וכושר הסתגלות;
      ד.2.      יוזמה והכוונה עצמית;
      ד.3.      מיומנויות חברתיות ובין-תרבותיות;
      ד.4.      יצרנות ואחריויות;
      ד.5.      מנהיגות ואחריות;
 
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya