חשיבה בלמידה שיתופית והסקה בלמידה: דיונים בשפה עשירה עבור לומדי אנגלית

Zhang, Jie and Stahl, Katherine A. Dougherty. " Collaborative Reasoning: Language-Rich Discussions for English Learners", Reading Teacher; Dec2011, Vol. 65 Issue 4, p257-260, 4p

 

הגישה של "חשיבה והסקה בלמידה" (Collaborative Reasoning) היא דיון בקבוצה קטנה המובל על ידי תלמידים עמיתים ומכוון לקדם מעורבות אישית ואינטלקטואלית בכיתות של בית הספר היסודי. 


בגישת "חשיבה והסקה בלמידה", התלמידים קוראים טקסט המעלה סוגיה בלתי פתורה עם נקודות מבט רבות וסותרות. התלמידים אמורים לנקוט עמדות לגבי השאלה הגדולה, לתמוך בעמדותיהם באמצעות נימוקים והוכחות, להקשיב בזהירות, להעריך ולהגיב זה לטיעוניו של רעהו, ולקרוא תיגר זה על טיעוניו של זה כאשר אינם מסכימים לדברים.

מחקרים רבים מספקים הוכחה לכך שגישת "חשיבה והסקה בלמידה" משפיעה באופן חיובי על החשיבה, על רמת השיחה ועל איכות החיבורים שנכתבו על ידי המשתתפים.

מאמר זה מסכם את גוף המחקר לגבי גישת "חשיבה והסקה בלמידה" ומציג את תוצאותיו של מחקר עבור לומדי אנגלית כשפה שנייה (English Language Learners). לבסוף, מועלות השלכות והצעות פרקטיות ליישום חשיבה והסקה בלמידה עבור דוברי אנגלית כשפה שנייה.

The Collaborative Reasoning Research Group

Collaborative reasoning in Japan: English learners’ discussions and experiences

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya