חרם בין תלמידים

חכים, ע' ושביט י' (2017). חרם בין תלמידים. דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה, מדיניות, מכון טאוב, 220-193

 

המבוגרים בינינו זוכרים אולי את התוכנית "פינת הילד" ברשת א', שלאחר מכן שינתה את שמה ל"לבת ולבן ולכל המתעניין". את התוכנית הגיש ד"ר יצחק נוי ובין השאר היתה בה פינה קבועה לשאלות ילדים. אחת הפניות הנפוצות ביותר היתה של ילדים שסבלו מחרם חברתי, בעיה שלמרבה הצער קיימת גם היום ומטרידה תלמידים, הורים ומורים.

מאמר זה מציג ממצאים הנוגעים לחרמות בקרב תלמידים בישראל ולהתפלגותם בין תלמידים ובין כיתות, ודן בגורמים לקורבנּות בכיתה וההשלכות שלה בהתבסס על מחקרים מישראל ומהעולם.

שיעור המדווחים על חרם בבתי הספר בישראל בשנת 2015 הוא כ-6 אחוזים מכלל התלמידים, וביותר מ-60 אחוזים מהכיתות דיווח תלמיד אחד לפחות כי הוחרם בחודש האחרון. חרמות נפוצים במיוחד בכיתות בבתי הספר היסודיים. יש מתאם שלילי בין הסיכוי לקורבנות לחרם להשכלת ההורים של התלמיד, וכן להשכלה הממוצעת של ההורים בכיתה.

שיעור התלמידים בבתי הספר בחינוך הערבי שדיווחו שהם סובלים מחרם גבוה במיוחד ועומד על 11 אחוזים מכלל התלמידים, לעומת כ-4 אחוזים מקרב התלמידים בחינוך העברי. נוסף לכך, יש מתאם חיובי בין הסיכוי להיות קורבן לחרם להישגים לימודיים נמוכים במתמטיקה ובאנגלית.

לאור העובדה שתלמידים בדרגות הכיתה הנמוכות ותלמידים ערבים מדווחים על קורבנות לחרם בשיעורים גבוהים במיוחד, מעודד לגלות שבין 2007 ל-2015 חלה ירידה ניכרת בשיעורי הדיווח בקרבם (ובמידה פחותה גם בקבוצות אחרות). בידוד חברתי, הדרה והתעלמות הם חלק ניכר מפעולות הבריונות בבתי ספר: במחקר מקיף שנערך בארצות הברית נמצא כי כ-13 אחוזים מהילדים סובלים מהתעללות פיזית, כ-26 אחוזים סובלים מהדרה, מהתעלמות או מבידוד חברתי, וכ-32 אחוזים סובלים מהפצת שמועות.

המאמר מתבסס על מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית (מיצ"ב) – סדרת מבחנים, שאלונים וסקרים שעורכת המדינה בבתי ספר יסודיים ובחטיבות ביניים בכל שנה. המדדים מחולקים לשני סוגים: מבחנים לימודיים, הבוחנים את יכולות התלמידים באנגלית, בחשבון ובשפת האם (עברית או ערבית), ושאלוני אקלים וסביבה פדגוגית, המתמקדים בנושאים דוגמת "יחסים בין באי בית הספר (מורים, תלמידים והורים), מסוגלות עצמית ומוטיבציה ללמידה של התלמיד, מעורבות חברתית ותרומה לקהילה, תחושת מוגנות וביטחון, למידה פעילה ורלוונטית" (לפי.

למאמר המלא

לקריאה נוספת

דחייה חברתית בביה"ס - מחקר ופיתוח

מניעת אלימות בבית הספר: מורים מבססים מערכות יחסים עם תלמידים תוך שימוש באסטרטגיות של ייעוץ

אתרי אינטרנט ואפליקציות זמינים לתלמידים המבקשים ייעוץ, ומה יועצי בית הספר צריכים לדעת לגביהם


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  לדעת לגביהם המבקשים בית הספר צריכים זמינים
  לתלמדים אחרי אינטרנט ואפקליציות

  פורסמה ב 23/09/2020 ע״י רות פוליאקוב

  דעתי זה כן זה בסדר

  פורסמה ב 02/01/2020 ע״י עדן בלסטרה
  מה דעתך?
yyya