חרדת מתמטיקה, תפיסה עצמית במתמטיקה ומסוגלות עצמית במתמטיקה של לומדים מבוגרים בהשוואה לסטודנטים "מסורתיים" לתואר ראשון

Jameson, Molly M.; Fusco, Brooke R. Math Anxiety, Math Self-Concept, and Math Self Efficacy in Adult Learners Compared to Traditional Undergraduate Students. Adult Education Quarterly. Nov2014, Vol. 64 Issue 4, p306-322. 17p.

המאמר סוכם מאנגלית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

אוריינות מתמטית היא אחת המיומנויות החשובות ביותר שסטודנט יכול לרכוש והיכולה לשמש כמנוף ללימודי מדע וטכנולוגיה הנחשבים ליוקרתיים מאד. סטודנטים רבים מפתחים רתיעה מלימוד מתמטיקה, שהוגדרה על ידי החוקרים כ"חרדת מתמטיקה", שבאה לידי ביטוי בירידה בביטחון העצמי שלהם וגם מלווה בתופעות פיזיולוגיות כמו כאבי ראש ובטן, הפוגעת ביכולות הסטודנטים ללמוד מתמטיקה ולמצות את מלוא יכולתם.

לומדים מבוגרים מהווים חלק נכבד מאוכלוסית הסטודנטים לתואר ראשון, וניתוח השלכות של ממצא זה לגבי העתיד, מצביעות על מספר הולך וגדל של לומדים מבוגרים. מחקר קודם מצביע על כך שללומדים מבוגרים יש קווים מאפיינים השונים מאלה של סטודנטים "מסורתיים", היכולים להשפיע על אופי ואופן הלימוד של אוכלוסיה זאת.

הלומדים המבוגרים מביאים איתם נסיון חיים, שיקול דעת, גישה שונה כלפי סגל ההוראה, סדרי עדיפויות שונים בחלוקת הזמן שלהם בין המחויבויות המשפחתיות חברתיות לבין המחוייבות ללימודים. מנגד הם מפגינים בטחון עצמי נמוך יותר ופוגשים במחסומים שהסטודנטים "המסורתיים" אינם מתנסים בהם. מחסומים אלה התגלו לא רק באופן ספציפי במתמטיקה, אלא גם בנושאי לימוד אחרים. מכל מקום, הם הרכיבו את נושא המחקר הזה שהוא למצוא מהם הגורמים לכך.

אוכלוסיית המחקר מנתה 226 סטודנטים בקורס מתמטיקה לתואר ראשון, שנבחר לצורך זה, בגלל שמשתתפים בו הם סטודנטים מדיסציפלינות שונות, מתוכם 60 סטודנטים "מסורתיים" ו-166 לומדים מבוגרים, מהם נאספו הנתונים, באמצעות שאלונים, המותאמים לנושא של לומדים מבוגרים. הסטודנטים התבקשו לדרג לפי דרגת קושי מ-1 עד 5 את הבטחון שלהם ביכולת להשלים מטלות בכיתה.

המחקר הנוכחי מצביע על כך שהדיווח העצמי של הלומדים המבוגרים העיד על רמות נמוכות של מסוגלות עצמית במתמטיקה ורמות גבוהות יותר של חרדה ממתמטיקה מאשר עמיתיהם ה"מסורתיים". ניתן להסביר זאת, לפחות באופן חלקי, בעובדה שהלומדים המבוגרים חשים בחוסר הניסיון וההתאמה שלהם בקהילה האקדמית. לכן, כל המערכות במכללות ובאוניברסיטאות צריכות להיות ערות לצרכים המגוונים, המיומנויות, הגישות, והתנסויות בעזרה ללומדים מבוגרים בהשלמת התואר שלהם.

בתכניות הלימוד למבוגרים, על צוות הפקולטה, לתקשר ולהכיר את הלומדים המבוגרים ולחשוף בפניהם את המקורות השונים הנמצאים בקמפוס, היכולים לסייע להם בהשלמת התואר האקדמי שלהם, כמו מתמטיקה, ובהפחתת חרדת המתמטיקה והדימוי העצמי הנמוך.
חשוב מכל לזכור שקיים חוסר במבחנים של מחסומים פסיכולוגיים לבדיקת תכניות הלימוד למבוגרים, שיתרמו להצלחת התכניות. לכן פקטורים פסיכולוגיים אלה צריכים להיות במוקד של מחקרים אלה בעתיד.

מה דעתך?

    אני מחפש מידע מה גורם לחרדת המתמטיקה ביסודי. מדוע ילד או ילדה חכמים ונבונים נתקעים.אני מבקש תשובה לתהליך משמע איך זה נוצר.

    פורסמה ב 20/07/2015 ע״י א.ע. סבא חשבון
    מה דעתך?