חרדת מתמטיקה: מידה אחת אינה מתאימה לכולם

Stoehr, K. (2017). Mathematics anxiety: One size does not fit all. Journal of Teacher Education, 68(1), 69-84.

אנשי החינוך המתמטי מסכימים שעל מורי בתי ספר יסודיים להיות בעלי ביטחון ויכולת בהוראת מתמטיקה. מועמדים רבים להוראה בבתי ספר יסודיים (בייחוד נשים) שואפים לקריירות הוראה בבתי ספר יסודיים למרות התנסויות אישיות חוזרות של חרדת מתמטיקה (mathematics anxiety).

מחקרים קודמים לגבי חרדת מתמטיקה נטו להתמקד בתחושות הפיזיות המופיעות במהלך מצבי היבחנות. מחקר זה מנתח כיצד שלוש מועמדות להוראה בבתי ספר יסודיים תיארו, הסבירו, ושייכו את התנסויותיהן לגבי חרדת מתמטיקה בזמן שלמדו מתמטיקה כתלמידות מהגיל הרך עד סוף בית הספר התיכון ובזמן שלמדו ללמד מתמטיקה. מחקר הכותבת חושף שחרדת מתמטיקה עשויה להגיע מעבר למצבי הערכה ולהשפיע על היסטוריות מתמטיות גדולות יותר של מועמדות להוראה בבתי ספר יסודיים.

הכותבת מראה כיצד מועמדות להוראה בבתי ספר יסודיים עשויות לפרש חרדת מתמטיקה כפחדים ספציפיים (כגון אובדן שייכות חברתית, אובדן זהות אישית, או אובדן יכולת מעשית) וכיצד ניתן להמציא אסטרטגיות התמודדות ספציפיות כדי להתגבר על הפחד. היא מציגה ראיות לדרכים בהן אסטרטגיות התמודדות עשויות לעכב למידת מתמטיקה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

חרדת מתמטיקה, זיכרון עבודה וביצועים במתמטיקה בקרב תלמידי תיכון

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?