חקר תפיסות העולם הפדגוגיות האישיות של סטודנטים להוראה

מקור:
Investigating the Content andSources ofTeacherCandidates' Personal Practical Theories  PPTs , Journal Of Teacher Education, vol. 59, no. 1, pp. 55-68
 
מטרת המחקר הנוכחי שאותו הובילה פרופסור ברברה לווין בארה"ב היה לבחון האם האמונות הסמויות והגלויות של פרחי ההוראה משפיעות ההתנסות הפדגוגית המעשית שלהם. המחקר בוחן את הליכי התגבשות תפיסות העולם האישיות המעשיות של פרחי ההוראה Personal Practical Theories (PPTs), .
שיטת המחקר הייתה ניתוח תוכן של ניירות עבודה שנאספו מ94 סטודנטים להוראה. המחקר הוא חלק ממחקר מעמיק יותר שנועד לבחון דרכים שבהם מורי המורים יכולים לעצב את התפתחות תפיסות העולם הפדגוגיות של הסטודנטים המועמדים להוראה.
 
 
שיוך ארגוני של החוקרים הראשיים:
 
מחקרים קודמים על התפתחות הזהות המקצועית של פרחי הוראה:
 
Beijaard, D. (1995). Teachers' prior experiences andactual perceptions of professional identity. Teachers and Teaching. Theory and Practice 1 281-294
 
Beijaard, D., Meijer, P.C. & Verloop, N. (2004). Reconsidering research on teachers' professional identity. Teaching andTeacher Education 20 107-128
מה דעתך?

  אשמח שתפנו אותי לקבלת המאמר במלואו- חקר תפיסות העולם הפדגוגיות האישיות של סטודנטים להוראה מחבר: Barbara Levin, He Ye או לתרגום של המאמר. תודה רבה, הילה ג'ורנו 09-7928344

  פורסמה ב 01/07/2008 ע״י הילה ג'ורנו

  לקבלת מאמרים מלאים יש לפנות לספריות במכללות או באוניברסיטאות.

  פורסמה ב 01/07/2008 ע״י פורטל מס"ע

  האם תוכלו לשלוח לי בבקשה את המאמר או תרגומו

  פורסמה ב 05/10/2008 ע״י הדרי יהודית

  שלום יהודיתנא לפנות למרכז המידע של מכון מופ"תhttp://infocenter.macam.ac.il

  פורסמה ב 05/10/2008 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?