חקר מקרה של תגובות מתמחים בהוראה לגבי ההשפעה של הנעה ומעורבות בלמידה באמצעות מודל של למידה בינתחומית

Birchinall, Liz. "Case Study of Trainee Teachers' Responses to the Impact on Engagement and Motivation in Learning through a Model of Cross-Curricular Context-Based Learning: "Keeping Fit and Healthy" Curriculum Journal, v24 n1 p27-49 2013.

מאמר זה בוחן האם מודלים של למידה בינתחומית אפקטיביים יותר בשיתוף הלומדים באמצעות יצירת תנאים שמעניינים, מניעים, מערבים ומעוררים השראה בקרב התלמידים באמצעות מגוון של פדגוגיות אפקטיביות.

מאמר זה מדווח על חקר מקרה של שתי קבוצות הכוללות 292 מתמחים בהוראה לבית הספר היסודי במהלך שנתיים שהשתתפו במודל של למידה בינתחומית.

המתמחים העירו לגבי המודלים ביחס להשפעתם על ההנעה ועל המעורבות.

ניתוחים של תגובותיהם של המתמחים נעשו במהלך תקופת הקורס.

החוויות של המתמחים שימשו כמודל לבחינת האסכולה הקיימת של הכשרת מורים, המפתחת ידע ומיומנויות פדגוגיים ופיתוח נושא בתוך נושאי הליבה, המיושרים עם המוקד של נושאי הליבה בבתי ספר יסודיים ממלכתיים דוברי אנגלית.

לעומת זאת, הגישה ההוליסטית למודל הלמידה הבינתחומית כללה בעיקר פדגוגיות קונסטרוקטיביות ופדגוגיות המבוססות על חקר עם למידה הממוקמת בתוך ההקשר וידועה גם כלמידה מצבית.  


קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם :

הוראה בין-תחומית בבית הספר היסודי - מדוע ואיך?

שיעורי בית בספרות: ללמוד אזרחות

 לימודים בינתחומיים בתחומי הרוח והחברה בחטיבה העליונה: דגמים ורעיונות לחשיבה

תוכנית לימודים אינטרדיסציפלינרית: מושג שננטש?

 לקראת הוראה בינתחומית באנגליה

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya