חקר מקרה של ההתפתחות המקצועית של מורים מתחילים: בהתבסס על הפרספקטיבה של הוראה רפלקטיבית תחת הרקע של הרפורמה בתכנית הלימודים החדשה

מאת: Guo Ying

Ying, Guo ; Yu, Zhan . "A Case Study of Beginning Teachers Professional Development: Based on the Perspective of Reflective Teaching Under the Background of the New Curriculum Reform", Canadian Social Science 10.6 (2014): 20-23.

מושפעים מהחשיבה של הוראה רפלקטיבית מערבית, המחנכים הסיניים החלו לחקור את התיאוריה ואת הפרקטיקה של הוראה רפלקטיבית בשנות התשעים של המאה העשרים.

הוראה רפלקטיבית היא המרכיב המרכזי עבור ההתפתחות המקצועית של מורים ועבור הצמיחה המקצועית שלהם, בייחוד עבור מורה מתחיל.

מאמר זה עורך חקר מקרה של מורה מתחיל ברקע הרפורמה בתכנית הלימודים החדשה. איסוף הנתונים בוצע באמצעות ראיונות ותיעוד.

חקר מקרה זה מתאר בעיקר את ארבעת האירועים המרכזיים בהתפתחות המקצועית של מורה מתחיל בהתבסס על המושג של הוראה רפלקטיבית במהלך שנת הוראה אחת: תכנון ההוראה, לימוד השיעורים, הענקת שיעורים לדוגמה ותחרות שיעורים ברמה גבוהה, וכתיבה של 51 הערות של רפלקציה בהוראה וכולי, שיש להם משמעות מנחה מציאותית לפרקטיקה של ההתפתחות המקצועית של מורים מתחילים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  שלום רבשמי טלי ואני סטודנטית לתואר שני במסלול חינוך משלב. מעוניינת במאמר של -חקר מקרה של התפתחות המקצועית של מורים מתחילים בהתבסס על פרספקטיבה של הוראה רפלקטיבית תחת הרקע של הרפורמה בתכנית הלימודים החדשה מחבר המאמר- בתודה טלי ying gue

  פורסמה ב 28/12/2014 ע״י טלי ביתן

  איפה אפשר למצוא את המאמר?

  פורסמה ב 18/01/2015 ע״י רבקה גרין
  מה דעתך?
yyya