חקר מיומנויות פיתוח פעילויות של פרחי הוראה במתמטיקה

מאת: Kemal Ozgen

Ozgen, K. Alkan, H. (2014). An Investigation of Pre-service Mathematics Teachers' Skills in the Development of Activities. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(3), 1193-1201.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

מטרת מחקר זה, הינה, קביעת המיומנויות של פרחי הוראה במתימטיקה בפיתוח פעילויות. לימוד מתימטיקה דרך פעילויות יכול להחשב כאבן יסוד בתהליך הלמידה. משום שמטרת פעילויות הלמידה היא לוודא ולאשר שהסטודנטים פעילים גם שכלית וגם פיסית במשך תהליך הלמידה ושהם יתרמו דרך המאמצים שלהם. לכן חשוב מאד שיפותחו פעילויות המתאימות למטרה זאת ושייושמו באווירת הכיתה.

הפיתוח ויישום פעילויות נצפה בגישת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית. המחקר בוצע תוך שימוש בשיטת חקר מקרה, שהינה שיטת מחקר תיאורית. במחקר השתתפו 57 פרחי הוראה הלומדים מתימטיקה, לקראת סיום לימודיהם לתואר הראשון.

פרחי ההוראה התבקשו לפתח חמש פעילויות ללימוד מושג פונקציה בתכנית לימוד במתימטיקה בבית הספר התיכון. הפעילויות כללו, בין היתר, את חשיבות תחום ההגדרה של פונקציה ואת צורתה, דרך פעילויות חיוביות ושליליות, פיתוח פעילויות המבדילות בין סוגי וצורת הפונקציות.

לאחר סיום המחקר, התוצאות עברו עיבוד נתונים תוך שימוש בשיטת מחקר תיאורית. הפעילויות שפותחו, עברו תחילה, בחינה האם ניתן לדרג אותן כפעילויות, אשר יעשה בהן שימוש בשלב הלמידה ואז תיבחנה כדי לראות, איזה מיומנויות השתקפו בפעילויות האלה.

הממצאים מראים שיותר ממחצית פרחי ההוראה יכלו לפתח פעילויות, למרות שכמה פרחי הוראה לא יכלו לפתח מיומנויות וכמה מצבים לא יכלו להחשב לפעילויות. הוחלט כי פעילויות באופן טיפוסי מתכוונות להגעה והבנה של תפיסה והחוקים של הפונקציה.

בנוסף נמצא כי קישור של מתימטיקה לעולם הסובב אותנו, מספק הרבה מאד הצגות ונעשה שימוש בשאלות מנחות בהקשר לחשיבה, השלכה, ניבוי והכללה. במחקר זה מוצגות רפלקציות על הקשיים של פרחי הוראה במתימטיקה בפיתוח פעילויות.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya