חקר למידה מקצועית של מורים בתוכנית לתואר שני (מה חשוב לכלול בתוכניות למידה למורים?)

מאת: C.S White

White, C.S., Fox, R.K., Isenberg, J.P., & Mason, G.(2011). Investigating teachers' professional learning in an advanced Master's degree programme, European Journal of Teacher Education, 34(4), 387-405.

המאמר תורגם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

מילות מפתח: הכשרת מורים, למידה מקצועית, הערכה

המחקר המוצג במאמר זה מתבסס על עבודות חוקרים שעסקו בלמידת מורים במסגרות מקצועיות (Cochran-Smith, 2001, Darling-Hammond, 2001,2001, Lunenberg et al 2007). הוא מציג עדויות נוספות המראות כיצד תוצרי תוכנית ניתנים לשימוש בהערכה של הלמידה עצמה ושל יעילות התוכניות. המחקר נערך במהלך שלוש שנים ובדק ממצאים מסוימים בתוך ובין שלושה אשכולות של מורים מנוסים לומדים, כדי לבחון את השינויים בלמידה שלהם. הוא נערך בתוכנית ללימודי תואר שני בקולג' אוניברסיטאי לחינוך בארה"ב.

בהערכות העצמיות המורים התבקשו להעריך את רמת הניסיון וההבנה שלהם לגבי שמונה תוצרי למידה לפני התחלת הקורס ולאחר סיומו, על סולם של ארבע דרגות. תוצרי הלמידה שהוערכו היו: (1) מורים מחויבים לתלמידים וללמידה שלהם, (2) מורים יודעים את תחום הדעת אותו הם מלמדים וכיצד ללמד את הנושאים השונים, (3) מורים אחראים לניהול הלמידה של תלמידיהם ולמעקב אחריה, (4) מורים חושבים שיטתית על הפרקטיקה שלהם ולומדים מן הניסיון, (5) מורים חברים בקהיליות למידה, (6) מורים מחויבים לצרכים התרבותיים, הלשוניים והקוגניטיביים של תלמידים שונים, (7) מורים הם סוכני שינוי, מנהיגים ושותפים, (8) מורים משתמשים בטכנולוגיה כדי לאפשר למידה לתלמידים ולהתפתח מקצועית.

ברפלקציות הכתובות שנעשו כמה פעמים במשך המחקר נבדקו ההתייחסויות של הנחקרים לשמונה התוצרים הנ"ל.

בראיונות ההמשך שנערכו שנה אחרי סיום הלימודים רואיינו 8 מהמשתתפים. הם נשאלו על אותם שמונה תוצרים כדי לבחון את הדרכים שבהם המשיכו ליישם את ה ידע והכישורים שלמדו בהוראה השוטפת.

שלוש השתמעויות בעקבות ממצאי המחקר:

א) שימוש בכלי הערכה ומדידה שונים - תוכניות התפתחות מקצועית יכולות לעשות שימוש בדרכי הערכה שונות כדי לבחון את השפעותיהן על למידת המורים, דבר העשוי להוביל לראיה כוללת יותר של מה שמורים יודעים, מה שהם מסוגלים לעשות ומהי תרומת התכנית ללמידה שלהם (Darling-Hammond, 2006). הממצאים אוששו את הידוע שהדגש שהושם בתוכנית על חקר שיטתי של הפרקטיקה התאים לחלק מהמורים הלומדים שדנו כיצד יישמו רפלקציה על הוראתם לאחר סיום הלימודים.

ב) כתיבה רפלקטיבית - ממצאי המחקר תומכים בשימוש בכתיבה רפלקטיבית ע"י מורים בקורסי ההתפתחות המקצועית ומראים את השפעתה על חשיבה ורפלקציה של מורים. הממצאים מראים כיצד מורי מורים השתמשו ברפלקציות מהירות כדי לבחון התקדמות במהלך הקורסים. יותר מכך, ניתן להשתמש בנתונים מהרפלקציות של המורים בתהליכי קבלת החלטות תכנוניות וכדי לשקול את ההשפעות של שינויים בתוכניות על הלמידה במהלך הקורסים ולאחר סיומם.

ג) תכנים ומבנה – המבנה והתכנים הם מרכיבים חשובים שיש לקחת בחשבון כשמתכננים ומעריכים את התוכניות ללמידת מורים. המרכיבים שזוהו בתוכנית שנבדקה במחקר זה זוהו כבר קודם לכן כחיוניים ביצירת התפתחות מקצועית משמעותית (Whitcomb et al., 2009). עבודת המורים בתוכניות ממוקמת במסגרות העבודה החינוכיות שלהם, והכיתות משמשות להם כמעבדות. בעוד המורים מעורבים בתהליך של חקר בכיתות, סגל מורי המורים מעורב בחקר פרוגרמטי על למידת מורים במהלך הקורס ולאחריו. כתוצאה מכך העבודה של כל המעורבים מתקיימת במסגרות של קהיליות מקצועיות.

יש לתוכנית שנחקרה תוצרים מדידים ומאפיינים שניתן לזהות בבהירות ולהמשיך ולחוקרם כדי להבין את השפעתם על המורים. למאפיינים אלה יש פוטנציאל של תמיכה בשימור התוכנית ובקידומה. בניית תוכניות סביב תוצרים מדידים ובחינת התוצאות בעזרת כלים שונים יוצרים קשר חשוב להבנת הלמידה של המורה ולביסוס מקצועיותו.

ביבליוגרפיה

Cochran-Smith, M. (2001). Constructing outcomes in teacher education: policy, practice and pitfalls, Education Policy Analysis Archives.http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/340
Darling-Hammond, L. (2001). Standard-setting in teaching: changes in licensing, certification, and assessment, V. Richardson (Ed.), Handbook in research on teaching, 4th ed. Washington, DC: AERA.
Darling-Hammond, L. (2006). Assessing teacher education: the usefulness of multiple measures for assessing program outcomes, Journal of Teacher Education, 57(2), 120-138.
Lunenberg, M., et al., (2007). The teacher educator as role model, Teaching and Teacher Education, 23, 586-601.
Whitcomb, J.et al., (2009). Promising professional development models and practices, Journal of Teacher Education, 50(4), 245-254.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Cochran-Smith, M. (2001). Constructing outcomes in teacher education: policy, practice and pitfalls, Education Policy Analysis Archives.http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/340 Darling-Hammond, L. (2001). Standard-setting in teaching: changes in licensing, certification, and assessment, V. Richardson (Ed.), Handbook in research on teaching, 4th ed. Washington, DC: AERA. Darling-Hammond, L. (2006). Assessing teacher education: the usefulness of multiple measures for assessing program outcomes, Journal of Teacher Education, 57(2), 120-138. Lunenberg, M., et al., (2007). The teacher educator as role model, Teaching and Teacher Education, 23, 586-601. Whitcomb, J.et al., (2009). Promising professional development models and practices, Journal of Teacher Education, 50(4), 245-254.

yyya