חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה: ההשפעה על הידע של המורים עבור הוראת המתמטיקה

Rachelle D. Meyer and Trena L. Wilkerson. " Lesson Study: The Impact on Teachers’ Knowledge for Teaching Mathematics", Lesson Study Research and Practice in Mathematics Education 2011, Part 1,

מחקר איכותני זה בחן האם השתתפות או אי השתתפות בחקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה (lesson study) סיפקה למחנכים את ההזדמנויות לשפר את הידע שלהם עבור הוראת המתמטיקה. במחקר השתתפו 24 מורים למתמטיקה בחטיבת הביניים מתוך שבעה בתי ספר עירוניים שיצרו חמש קבוצות של חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה.

ניתוח הנתונים הראה שגורמים מסוימים במעגל של חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה סיפקו הזדמנות גדולה יותר עבור המורים להגדיל את הידע שלהם עבור הוראת המתמטיקה. לגורמים אלה מתייחסים כאל "חלונות של הזדמנות".

הממצאים הראו שהמשתתפים בשלוש מתוך חמש הקבוצות של חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה הראו עלייה בידע שלהם לגבי הוראת המתמטיקה כתוצאה מהאופן שבו המורים הגיבו ל"הזדמנויות".

קישור לתקציר המאמר ( פרק באסופת מאמרים) באנגלית


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    הנני עורכת מחקר איכותני במסגרת השתלמויות לתואר שני. זקוקה למאמר

    פורסמה ב 03/02/2012 ע״י זלצמן אילנה
    מה דעתך?
yyya