חקר השימוש בניתוח ביקורתי של אירוע למידה ובשיח עם המרצה בהכשרת סטודנטים להוראה

מקור וקרדיט:


Jennifer K Harrison, Ruth Lee. " Exploring the use of critical incident analysis and the professional learning conversation in an initial teacher education programme", Journal of Education for Teaching. Abingdon: May 2011. Vol. 37, Iss. 2; pg. 199.מחקר זה מתמקד בניתוח ביקורתי של אירוע למידה בהכשרת מורים ובחלק שבו לשיח המשותף על למידה מקצועית יש תפקיד. במחקר זה השתמשו ברפלקציה כדי לזהות שינויים ברמות הפרקטיקה הרפלקטיבית. מיומנויות השיח של המרצה בזיהוי הסטודנט להוראה כ"אדם" ובניהול הרגשות של הסטודנט, הן כגורם מרכזי לשחרור ולהגברת הפרקטיקה הרפלקטיבית הביקורתית.
דיאלוגים שהתמקדו בסטנדרטים להכשרה בלבד, תוך שימוש בעדויות מהפרקטיקה כדי "לסגור" סטנדרטים מסוימים, היו קשורים יותר לשגרת ההוראה ופחות לניתוח האירוע הביקורתי שלקח בחשבון את הפרקטיקה ואת השינוי בהתנסות שעבר בסטודנט להוראה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya