חקר הטקסט והשיח: ראשומון של שיטות מחקר

תרומת הספר "חקר הטקסט והשיח: ראשומון של שיטות מחקר" היא בהצגת שבע שיטות המתמקדות בניתוח של טקסט אחד. כל שיטה מוצגת בלוויית המסגרתהתיאורטית שבהשראתה היא נבנתה, עקרונות השיטה, ניתוח הטקסט הנבחר ודיון מסכם. השיטות המוצגות בספר פותחו לאור התיאוריה המעוגנת בשדה, סמיוטיקה, גישת ארבעתהעולמות, חקר הספרות, סוציולינגויסטיקה, חקר השיח הביקורתי וגישה לבחינת התפתחויות
בחשיבה מקצועית.

הקורא יכול לבחור לו שיטה אחת מבין השיטות או כמה מהן לצורך המחקר שלו והוא ימצא בספר תשובות לשאלות האלה: 1. מה הרקע התיאורטי שבהשראתו פותחו השיטות המוצגות בפרקי הספר? 2. מה הם מושגי היסוד התיאורטיים והמתודולוגיים שעליהם מושתתות השיטות?  3. כיצד יכולים חוקרים להיעזר בספר לשם ניתוח לפי כל אחת מהשיטות המוצגות בו? 4. מה הם יתרונותיהן של השיטות ומגבלותיהן?

פרופ' עירית קופפרברג עומדת בראש מרכז שח"ק לחקר שפה, חברה ותקשורת במכללת לוינסקי לחינוך. מחקריה מתמקדים בחקר תהליכים בתקשורת בין אישית, שיח מצוקה, בניית האני ,ומתודולוגיה איכותנית עם דגש בחקר הטקסט והשיח.
 

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    סיוע במחקר ובכתיבת טקסטים אקדמיםwww.hamoshia.co.il

    פורסמה ב 19/01/2012 ע״י המושיע האקדמי
    מה דעתך?
yyya