חקירת עמדות הלומד כלפי ספרים אלקטרוניים ככלי למידה: מבוסס על הגישה של תיאוריית הפעילות

Shu-Sheng Liaw & Hsiu-Mei Huang. "Investigating learner attitudes toward e-books as learning tools: based on the activity theory approach", Interactive Learning Environments, 12 May 2014.


מאמר זה חוקר את השימוש בספרים אלקטרוניים במונחים של שביעות הרצון של הלומד, השימושיות, הכוונה ההתנהגותית והאפקטיביות של הלמידה.

בהתבסס על הגישה של תיאוריית הפעילות, מחקר זה מפתח מודל מחקר כדי להבין את העמדות של הלומד כלפי הספרים האלקטרוניים בשני גדלים פיזיים: 10 ו-7.

התוצאות מציעות שגודל המסך יכול להשפיע על המסוגלות העצמית הנתפסת של הלומדים בשימוש בספרים אלקטרוניים שגודל המסך שלהם הוא 7 ו-10.

סביבות למידה אינטראקטיביות, גודל מסך מקובל, ויסות עצמי נתפס, ומסוגלות עצמית יכלו להשפיע באופן חיובי על שביעות הרצון הנתפסת ועל השימושיות בספרים האלקטרוניים ככלי למידה.

השימושיות ושביעות הרצון הנתפסת הן גורמים חיוניים בכוונה ההתנהגותית של הלומד, שבתורה, תורמת לאפקטיביות של הלמידה.

המאמר גם מציע מודל מחקר מושגי בהתבסס על הגישה של תיאוריית הפעילות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:
מחקר לגבי השימוש של הסטודנטים בספרי הלימוד האלקטרוניים בקמפוסים רבים

ספרים אלקטרוניים , תמונת מצב: מרץ 2014

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya