חקירת מדדי אורך של מעורבות סטודנטים בלמידה משולבת

Curtis R Henrie, Robert Bodily, Kristine C Manwaring, Charles R Graham. (2015). "Exploring intensive longitudinal measures of student engagement in blended learning", The International Review of Research in Open and Distributed Learning, Vol 16, No 3, 131-155.

במחקר זה, השתמשו המחברים במחקר אורך כדי למדוד את מעורבות הסטודנט בקורס משולב של טכנולוגיה חינוכית, תוך איסוף נתונים הן מדיווח עצמי והן מתצפיות.

מדד הדיווח העצמי כלל סקר בסולם Likert ושאלות פתוחות שניתנו שוב ושוב במהלך הסמסטר. נתוני התצפיות היו נתוני פעילות הסטודנטים אשר חולצו ממערכת ניהול הלמידה.

המחברים חקרו כיצד המעורבות השתנתה על פני הזמן, הן ברמת הקורס והן בין הסטודנטים, כדי לזהות דפוסים והשפעות של מעורבות הסטודנט בקורס משולב. המחברים מצאו כי בהירות ההוראה והרלבנטיות של הפעילויות השפיעו על שביעות הרצון של הסטודנט יותר מאשר אמצעי ההוראה.

דפוסי המעורבות של הסטודנט אשר נצפו ברישומי היומן חשפו כי חקירה של כלי למידה וצפייה מראש במטלות ובפעילויות הלמידה הקרובות עשויים להוות אינדיקטורים שימושיים להתנסות בלמידה מוצלחת. עבודה עתידית תחקור ממצאים אלה בקנה מידה גדול יותר.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

הוראה מקוונת, למידה מקוונת ושביעות רצון של הסטודנט: מחקר בן שלוש שנים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya