חקירת טקסטים רלוונטיים מבחינה תרבותית עם ילדי הגן ומשפחותיהם

Schrodt, Katie; Fain, Jeanne Gilliam ; Hasty, Michelle. "Exploring Culturally Relevant Texts With Kindergartners and Their Families", The Reading Teacher 68.8 (May 2015): 589-598.

מאמר זה משתף מודל של תכנית לימודים חודשית שיכול לסייע למורים ולמשפחות לגשר על הפער בין הבית לבין בית הספר באמצעות שימוש בספרות ובתגובה שהתעוררה מהתרבויות שבכיתה.

שילוב של טקסטים נענים מבחינה תרבותית ושל כתבי עת הנענים למשפחה בכיתה ובבית יכולים לסייע לילדים, למשפחותיהם, ולעמיתים לערוך קישורים ביקורתיים לספרות כמו גם להבין שונות (diversity) כמשאב יצרני.

מודל שנתי זה של תכנית הלימודים מומש בגן ילדים מגוון שכלל ילדים ומשפחות המייצגים מנעד רחב של רקע תרבותי וחברתי-כלכלי. מאמר זה מתמקד בשלושה חודשים מתוך מבנה תכנית הלימודים, שבהם המשפחות עסקו בספרות שהתמקדה באימוץ.

הממצאים הראו שהתגובות של המשפחות הובילו להשקפות מורחבות לגבי המבנים והתרבויות של המשפחה וסיפקו מרחב לשיחות ביקורתיות סביב הטקסטים בבית ובבית הספר. התגובות האותנטיות של הילדים ושל המשפחה נכללות במאמר.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

שונים אבל דומים - על משפחות בנות זמננו ודרכי העבודה של גננות שנגזרות מהן

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya