חקירת חינוך מקוון למתמטיקה: פתיחת המרחב לזהויות של הלומד הוירטואלי

Rosa, Maur?cio; Lerman, Stephen. "Researching online mathematics education: opening a space for virtual learner identities", Educational Studies in Mathematics v. 78 no. 1 (September 2011) p. 69-90.


מאמר זה שאוב מעבודת דוקטורט (של Rosa) שבוחנת את היחסים שהתבססו בין ההבנייה של זהויות מקוונות לבין ההוראה והלמידה של המושג האינטגרלי המוחלט בקורס של למידה מקוונת. משחק התפקידים המתוקשב נערך באמצעות צ'ט וקורא ליצירה של דמויות (זהויות מקוונות) על ידי כל לומד מקוון והתפקיד ששיחק . בתהליך המחקר של למידה מקוונת בחינוך למתמטיקה, Rosa דן בתפקידה של הבניית זהויות מקוונות.
המחברים מאפיינים כיצד תהליך זה, באופן כללי, משתמש בתהליכי המחקר האיכותני, ובאופן ספציפי, מקושר להבניה של ידע מתמטי במרחב הקיברנטי. המחברים דנים מיהם הנבדקים במחקר של החינוך המתמטי.

מניתוח התוצאות של המחקר ניתן להגיע למסקנות : (א) שהמרחב הקיברנטי באינטרנט הוא הסביבה הטבעית בהקשר של משחק תפקידים מתוקשב מקוון; (ב) שתהליך המשחק בלמידה המקוונת בחינוך למתמטיקה מעלה היבטים חדשים חשובים להבנתנו את הידע המתמטי כהבניה חברתית; (ג) החקירה המתמטית הופכת למשחק; (ד) נבדקי המחקר הם מי שהם רוצים להיות בעודם נמצאים במשחק, כלומר יש התכווננות; (ה) החוקרים חייבים לעמוד מול האתגר של מתודולוגיית המחקר בתוך המרחב הקיברנטי; ו-(ו) החוקר צריך לשקול את הזהויות השונות הללו כחלק אינטגרלי מתהליך המחקר.

המאמר סוכם ועובד לעברית ע"י מיכל זרזבסקי , מידענית ועורכת תוכן במכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya