חקירת התנהגות התלמיד ותחושת הלחץ מצד המורה באמצעות מודל רגשי-רציונלי לטיפול בהתנהגות

Robertson, Caroline; Dunsmuir, Sandra. "Teacher stress and pupil behaviour explored through a rational-emotive behaviour therapy framework", Educational Psychology, Volume 33, Number 2, 1 March 2013 , pp. 215-232(18).


תוך שימוש במסגרת עבודה פסיכולוגית של טיפול רגשי-רציונלי בהתנהגות, המטרה העיקרית של מחקר זה הייתה לבסס האם ביטויים של  אמונות אי-רציונליות, מסוגלות עצמית או ההתנהגות של התלמיד חזו את הדיווחים של המורה על תחושת הלחץ.

מטרה משנית של המחקר הייתה לבסס האם משתנים אלה, בנוסף למשוב המילולי של המורים לתלמידים בכיתתם, חזו את ההתנהגות של התלמיד.

המשתתפים במחקר היו 58 מורים מחמישה בתי ספר תיכוניים, שענו על שלושה שאלונים בדיווח עצמי הבוחנים את תחושת הלחץ של המורה, את המסוגלות העצמית ואת האמונות הבלתי-רציונליות.

בנוסף, החוקרים צפו באופן שיטתי במורים ובתלמידים בכיתה.

התוצאות הראו שהדיווחים העצמיים כללו ביטויים של אמונות בלתי רציונליות רבות ומסוגלות עצמית נמוכה שחזו רמות גבוהות של תחושת לחץ אצל המורים.

בנוסף, מסוגלות עצמית גבוהה ורמות נמוכות של הערות שליליות של המורים שכוונו לעבודה בכיתה ולהתנהגות של התלמידים חזו רמות גבוהות של התנהגות מקובלת של התלמידים בכיתה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

האמונות וההתנהגות של מורים כוכבים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya