חקירת הפרספקטיבות השונות של הפדגוגיה החברתית: לקראת גישה משולבת ומורכבת

מאת: X. Ucar

Úcar, X. (2013). Exploring different perspectives of Social Pedagogy: towards a complex and integrated approach. Education Policy Analysis Archives, 21(35-45), 1-19.

חלק מהאפיונים מתארים את הפדגוגיה החברתית כמושג רחב, מורכב, דו-משמעי ובעייתי הפונה לדברים שונים.

אולם שינוי של הפרספקטיבה כדי לפרש פדגוגיה חברתית כנושא מורכב ומעורב עשוי להפוך את הפגמים להבטחה ולחוזקות.

מאמר זה מספק אלמנטים שמאפשרים שינוי מעין זה. לשם כך, מוצגות חלק מאי-ההבנות לגבי הפדגוגיה החברתית.

אי-הבנות אלה הן גורמים ותרחישים התורמים:

(1) ליצירת אי-דיוקים ובלבול לגבי מהי פדגוגיה חברתית, ומה הפדגוגיה החברתית יכולה או צריכה לעשות,

ו-(2) להקרנה של הדימוי של פדגוגיה חברתית המוגדר באופן בלתי עקבי ועלוב, כלומר: דיסציפלינה ללא שיטה עם פרקטיקה בלתי יעילה ובלתי אפקטיבית לפתרון בעיות חברתיות.

הפדגוגיה החברתית העולה משש הבנות שגויות (קוגניטיבית, קשורה למדיניות, מדעית, קשורה לפעולה, נורמטיבית וחברתית) היא מסובכת.

מפרספקטיבה חדשה, הפדגוגיה החברתית היא נושא משולב יותר (מושג, דיסציפלינה ופרקטיקה) שהוא מורכב, פתוח, דינמי ומשתנה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya