חקירת הגורמים המשפיעים על הבניית ידע שיתופית בדיונים מקוונים: סיוע לסטודנטים והאיכות של הפוסטים הראשוניים

Ioannou, Andri; Demetriou, Skevi; Mama, Maria. "Exploring Factors Influencing Collaborative Knowledge Construction in Online Discussions: Student Facilitation and Quality of Initial Postings", American Journal of Distance Education, Vol. 28 Issue 3, p183-195.

מחקר זה מספק הוכחה כמותית ואיכותנית לגבי האופן שבו הסיוע לסטודנט והאיכות של הפוסטים ההתחלתיים משפיעים על הבניית הידע השיתופית בדיונים מקוונים.

המחברים ניתחו את השיח של תשע קבוצות, שכללו 34 סטודנטים, שעבדו על בעיה בפורום של דיון מקוון.

המחברים מצאו שהסיוע שניתן לסטודנטים תרם רבות לתהליך. לעומת זאת, העלאת פוסטים באיכות נמוכה בשלבים מוקדמים של הדיון עלולה לסכן את התהליך.

עבודה זו היא ניסיון לפנות לאיכות בלמידה מקוונת כמו גם להבנות ולפקח בזהירות על התוכן של הפוסטים בדיון הראשוני.

קישור למאמר המלא באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya