חקירת הגורמים המשפיעים על אימוץ של למידה מקוונת בהשכלה הגבוהה

מאת: Emma King

King, E. and Boyatt, R. (2015), Exploring factors that influence adoption of e-learning within higher education. British Journal of Educational Technology, 46: 1272–1280.

מקומות עבודה מאמצים יותר ויותר את הלמידה המקוונת לצורך תמיכה בהתפתחות מקצועית וללימודי המשך; אולם, בהשכלה הגבוהה, נעשה שימוש בלמידה מקוונת בעיקר ככלי לתמיכה בהוראה. כעדיפות חדשה יחסית באוניברסיטאות, מאמר זה חוקר מה משפיע על האימוץ שלה.

האתגרים שזוהו בספרות המחקר כוללים מאפיינים ארגוניים של האוניברסיטאות כגון: האוטונומיה של סגל ההוראה ופרספקטיבות אקדמיות נפוצות.

מחקר זה, שבוצע באוניברסיטת וורוויק (University of Warwick), אימץ גישה פנומנולוגית וחקר את התפיסות של המשתתפים באמצעות סדרה של קבוצות מיקוד בהשתתפות אנשי סגל ההוראה ובאמצעות ראיונות.

הגורמים שזוהו כמשפיעים על אימוצה של למידה מקוונת כללו את התשתית המוסדית, את המיומנויות ואת העמדות של הצוות, ואת הציפיות הנתפסות מצד הסטודנטים.

המשתתפים הציעו שיש חשיבות לאסטרטגיה המוסדית שכוונה למתן הדרכה ומשאבים מספיקים עבור יישום אפקטיבי. יש לתמוך באסטרטגיה זו באמצעות תכנית מגוונת לפיתוח הצוות והזדמנויות לשיתוף בפרקטיקה בקרב העמיתים.

כדי לפתח הבנה בתחום זה, יהיה מועיל לשכפל את המחקר עם קבוצות של בעלי עניין אחרים (כולל הסטודנטים וצוות המנהיגות) כדי לפתח אסטרטגיה מוסדית המגיבה לכל רמות היישום.

מומלץ גם לחקור את המידה שבה ממצאים אלה משוכפלים בתוך מקומות עבודה אחרים המבקשים לאמץ חדשנות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מיקום מחדש או התנגדות? התאמות של מורים בהשכלה הגבוהה לשינוי טכנולוגי

הרהורים על למידה מקוונת: אתגר שונה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya