חקירת גורמים המשפיעים על חוללות עצמית בלימודים מקוונים: סקירה שיטתית

Peechapol, C., Na-Songkhla, J., Sujiva, S. & Luangsodsai, A. (2018). An exploration of factors influencing self-efficacy in online learning: a systematic review. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 13, 9, 64-86

הקדמה

עם התפשטות הטכנולוגיה והשתכללותה, הולכים הלימודים המקוונים ונעשים נפוצים. יש הסבורים כי מגמה זו עתידה להתעצם, ואף ממליצים למוסדות ולמערכות חינוך לאמצה אם ברצונם לשרוד. לימודים מקוונים מעניקים למשתתפים בהם גמישות (למשל במונחים של מקום וזמן הלימוד) ומאפשרים לתלמידים ליצור אינטראקציות עם אוכלוסיות מגוונות של מורים ושל לומדים אחרים, היכולים להימצא במרחק גיאוגרפי ותרבותי רב מהם.

שאלת המחקר

מה הם הגורמים שמשפיעים על חוללות עצמית (self-efficacy) בסביבת למידה מקוונת?

בחוללות עצמית, הכוונה היא לאמונה שרוחש היחיד ביכולותיו לארגן ולבצע את הפעולות הנדרשות כדי להשיג תוצאות מוגדרות (במקרה זה, תוצאות לימודיות).

ייחודו של המחקר

למרות עושרה של הספרות על חוללות-עצמית, רק מקום מועט יחסית הוקדש לשדה הלמידה המקוונת. המחקר הנוכחי ריכז נתונים מ-25 מחקרים שפורסמו בשנים 2005 עד 2017 ועסקו בלימודים בסביבה מקוונת. הנתונים נשלפו, אורגנו ונותחו באמצעות סינתזה נרטיבית.

ממצאים

הגורמים העיקריים שמשפיעים על החוללות העצמית בלימודים מקוונים הם ניסיון קודם בלימודים מקוונים, מיומנויות המדריך, היזון חוזר (פידבק) שנותן המדריך ומידת החרדה מפני השימוש בטכנולוגיית הלימודים המקוונים.

מסקנה

החוללות העצמית, החיונית להצלחה בלימודים, גוברת ככל שסביבת הלימודים המקוונת מעוצבת באופן שמפחית את חרדות התלמידים, מעניק להם ידע כיצד להשתמש במערכת, מאפשר תקשורת טובה שמונעת תחושה של בידוד וכולל מערכת של תגמולים על הצלחה והתקדמות. 

לקריאה נוספת

גלובס: פרויקט 25 שנה למכללות בישראל

השוואת ביצועי סטודנטים הלומדים באמצעות שתי מתודות הוראה: פנים מול פנים ובאופן מקוון

 

 

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya