חקירת אמונות מורים עתידיים בנוגע לוודאות ידע אודות הוראה

Ferguson, L. E., Brownlee, J. L. (2018). An investigation of preservice teachers' beliefs about the certainty of teaching knowledge. Australian Journal of Teacher Education, 43 (1) 94-111

מחקר זה בוחן אמונות של מורים עתידיים בנוגע לוודאות ידע אודות הוראה. אמונות אלו בעלות השפעה על האופן בו הם תופסים ומשתמשים במקורות ידע אודות חינוך ופרקטיקות הוראה. כתוצאה, מחברי המאמר קוראים למורי מורים לסייע למורים עתידיים בפיתוח חשיבה ביקורתית ויכולות אפיסטמיות נוספות כגון הבנה, בחינת הסברים והגעה לידע חדש באופן ביקורתי.

במחקר השתתפו 66 מורים עתידיים שילמדו בבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים בנורבגיה. במהלך השנה הראשונה ללימודיהם, המשתתפים התבקשו למלא שאלון על אמונות בנוגע לוודאות ידע אודות הוראה. שנה לאחר מכן, במהלך שנתם השנייה ללימודים, הם התבקשו לענות על שאלון נוסף. לצד השאלונים הפתוחים, התבקשו המשתתפים לסמן באופן כמותי בגרף את המידה בה הם חושבים שידע אודות הוראה ולמידת סטודנטים ישתנה במהלך 20 השנים הבאות.

נמצא  שבשנת הלימודים השנייה, האמינו המשתתפים שידע אודות הוראה ולמידה היה ניסיוני ומצוי בשלבי התפתחות במידה רבה יותר מאשר בשנתם הראשונה. עוד נמצא שהמשתתפים חשבו שידע אודות פרקטיקות הוראה ישתנה בשיעור גדול יותר מאשר ידע תאורטי. מספר קטן של משתתפים העיד על כך שהוא מאמין שבעשרים השנה הקרובות לא תחול התפתחות בידע אודות הוראה משום שכל מה שיש לדעת בנושא כבר נחקר וידוע.   

החוקרים מדגישים את החשיבות שמורים עתידיים ילמדו לאמוד מקורות ידע ופרקטיקות חדשים. על מורים עתידיים לדעת שרק משום שידע כלשהו הוא חדש, אין הדבר אומר שהוא בהכרח אמין. עליהם לאמוד את הידע ולהשתמש באמצעים כגון בחינת אילו מוטיבציות מובילות את מחברי המאמרים. בשל הגידול הרב בידע ובטכנולוגיה בתקופתנו, הצורך בלמידה לאורך כל החיים חשוב מאין פעם. מורי מורים צריכים לעודד את המורים העתידיים להמשיך ללמוד ולהתפתח גם לאחר סיום התואר.

למאמר המלא

לקריאה נוספת:

הערכת המגוון האפיסטמי במחקר חינוכי: סדר יום לשיפור ההשפעה המחקרית והכשרת המורים הראשונית

ידע משתנה, טכנולוגיה משתנה: השתמעויות להכשרת מורים עתידית

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya