חקירת אמונותיהם של מורים לגבי למידת מורים בקהילות למידה מקצועיות והשפעתן על פעילויות קולגיאליות בשתי מחלקות

Tam, Angela Choi Fung. "Exploring teachers’ beliefs about teacher learning in professional learning communities and their influence on collegial activities in two departments", Compare: A Journal of Comparative & International Education, May2015, Vol. 45 Issue 3, p422-444.

חקר מקרה זה מכוון לחקור את אמונותיהם של מורים לגבי למידת מורים בקהילות למידה מקצועיות והשפעתן על פעילויות למידה קולגיאליות בשתי מחלקות של בית ספר תיכון בהונג קונג. הנתונים נאספו באמצעות ראיונות מובנים למחצה ותצפיות.

הממצאים מצביעים על כך שמורים במחלקה לסינית האמינו כי ניתן ללמוד באמצעות קהילות של למידה מקצועית והפרקטיקות של הפעילויות הקולגיאליות שלהם הובילו ללמידת מורים.

המורים במחלקה לאנגלית לא האמינו שיצירת אינטראקציה עם עמיתים תטפח למידה והפעילויות הקולגיאליות שלהם הניבו הישגיות מוגבלת לצמיחת מורים.

המחברים מציעים כי לאמונות מורים יש תפקיד חשוב בסיוע או במניעה של יוזמות רפורמה בהתפתחות מורים. הם דנים בהשלכות עבור הכשרת מורים ובמחקרים נוספים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

למידת מורים במאה ה-21

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya