חקירה של קהילות המעשה בחינוך של מחנכים בטוויטר

מאת: P. Wesely

Wesely, P. (2013). Investigating the Community of Practice of World Language Educators on Twitter. Journal Of Teacher Education, 64(4), 305-318.


מחקר זה בחן כיצד קהילה מקוונת של מורים עסקה בהתפתחות מקצועית תוך שימוש בטכנולוגיות רשת שיתופיות (Web 2.0).

קהילת המעשה הורכבה ממורים לשפה זרה עולמית (World Language, WL) תוך שימוש בפלטפורמת המיקרו-בלוגינג (microblogging), טוויטר.

המחקר התייחס ללמידה של מורים מפרספקטיבה חברתית-תרבותית.

השאלות המרכזיות שלו היו:

מהם המאפיינים של קהילת המעשה של מורים לשפה עולמית בטוויטר?

כיצד מאפיינים אלה קשורים או משקפים את הלמידה של המורים?

תוך שימוש בגישה נטנוגרפית איכותנית מקורות הנתונים כללו תצפית על משתתפים מעל לשנה, תשעה ראיונות עם חברי הקהילה, ומסמכים מקוונים רבים מבלוגים, מ-wikis וממקורות אחרים.

הממצאים הציגו כיצד הדומיין (domain), הקהילה ומאפייני הפרקטיקה של קהילת מעשה מקוונת זו יכולים להיות קשורים גם ללמידה משמעותית של המורה.

המחקר מסכם את השיקולים לגבי עתידן של קהילות מקוונות דומות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya