חקירה של השפעת חופשת הקיץ על ציוני הקריאה של תלמידי כיתה ד'

Campbell, L.O. et al. (2019). An Investigation of the Summer Learning Effect on Fourth Grade Students’ Reading Scores, Reading Psychology, 40(5) 465-490

קיים ויכוח בין קובעי מדיניות בחינוך ובעלי עניין אחרים בארה"ב באשר לביטול חופשת הקיץ וקיום לימודים לאורך כל חודשי השנה. יש הטוענים שלמידה במסגרת כזו תמזער את אובדן הלמידה בקיץ ובכך תצמצם פערים לימודיים. לעומת זאת, יש המפקפקים בנחיצותו של בית הספר בכל ימות השנה.

המחקר הנוכחי התמקד במיומנויות קריאה של תלמידי בית ספר יסודי. בחינה של אובדן קריאה בקיץ בקרב תלמידי בתי ספר יסודיים בארה"ב הוא חשוב במיוחד לנוכח העובדה שתלמידים אלה משיגים הישגים נמוכים יותר בהשוואה לתלמידים במדינות אחרות.

מטרת המחקר הייתה לבחון שינויים בציוני הקריאה של התלמידים לאחר חופשת הקיץ. במחקר השתתפו 5,113 תלמידים הלומדים בכיתות ד' באחת המדינות בדרום מזרח ארה"ב. התלמידים השתתפו במבחני קריאה באביב 2016 (סוף כיתה ד') וכן בסתיו 2016 (תחילת כיתה ה').

 

ממצאים עיקריים ודיון

בממוצע, ציוני התלמידים לא הראו אובדן יכולת קריאה בקיץ. למעשה, הישגיהם בקריאה היו גבוהים יותר לאחר חופשת הקיץ. שיפור זה עשוי לנבוע מכך שתלמידים נוטים להתאמן בקריאה במהלך הקיץ, בהתחשב בכך שפעילויות הקריאה מתקיימות בשעות הפנאי שלהם. כמו כן, יש להם גישה מוגברת לקריאה המבוססת על יישומים טכנולוגיים, דבר שעשוי לתרום לשיפור זה.

בחינה מדוקדקת של הנתונים מלמדת על מגמה מורכבת יותר: תלמידים שבמהלך השנה היו ציוני הקריאה שלהם נמוכים (מתחת לציון החציוני) הראו שיפור בציונים במהלך חודשי הקיץ, בעוד שתלמידים שציוני הקריאה שלהם היו גבוהים (מעל הציון החציוני) הראו ירידה בציונים במהלך הקיץ. כמו כן, תלמידים, הלומדים בבתי ספר שבהם יש ריכוז גבוה של ילדים ממשפחות מעוטות יכולת (Title I schools), השיגו ציוני קריאה נמוכים יותר מתלמידים בבתי ספר אחרים. ואולם, תלמידים אלו הראו את השיפור הגבוה ביותר בציוניהם לאחר חופשת הקיץ. למרות שיפור זה הם לא הצליחו להדביק את קצב הלמידה של תלמידים בבתי ספר אחרים.

הסבר אפשרי לשיפור הקריאה במהלך הקיץ בקרב תלמידים עם הישגים נמוכים ותלמידים ממשפחות מעוטות יכולת הוא שתלמידים אלה נוטים להשתתף בחופשת הקיץ בתוכניות העשרה. תוכניות אלה, שהן תוכניות הממומנות על ידי המדינה, ניתנות לתלמידים בסיכון והן מספקות גישה להזדמנויות למידה רבות ומאפשרות לתלמידים אלה לשפר את מיומנויותיהם.

לבסוף, בעוד הבנים השיגו ציוני קריאה נמוכים יותר משל הבנות, הם הראו שיפור גדול יותר בציוני הקריאה שלהם לאחר חופשת הקיץ.

 

המלצות

על מנת למתן את אובדן למידה במהלך הקיץ, ובאופן ספציפי את אובדן מיומנויות הקריאה, חשוב לעזור לתלמידים הנזקקים ביותר, כלומר, לתלמידים שהישגיהם מתחת לממוצע ואלה מרקע סוציואקונומי נמוך. מתן גישה ותמיכה ממוקדת לפיתוח הקריאה בקרב תלמידים אלה (למשל, על ידי השתתפות בתוכניות ייעודיות במהלך חופשת הקיץ), עשוי להוביל לשיפורים בכישורי הקריאה שלהם ולמצמצם את פערי הלמידה שצברו במהלך שנת הלימודים.

המאמר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא החופש הגדול

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya