חקירה טרנספורמטיבית בהכשרת מורים: עוררות הנפש לגבי מה שחשוב

Tanaka, Michele T.D.. "Transformative Inquiry in teacher education: evoking the soul of what matters", Teacher Development, May2015, Vol. 19 Issue 2, p133-150.

הוראה דורשת ניווט בשטח סבוך של נושאים מורכבים ולעתים קרובות חופפים, שרבים מהם מתרחבים מעבר למסגרת הכיתה. המורים מוצבים כדי להשפיע על מספרים גדולים של לומדים מעבר להעברה של תכנית לימודים קבועה, ועל כן צריכים להיות זהירים במיוחד ומודעים לדרכים המקצועיות שלהם של "להיות – לעשות – לדעת".

חקירה טרנספורמטיבית (Transformative Inquiry) היא גישה מיוחדת המוצעת לפרחי הוראה המגיבה למורכבות על ידי אימוץ שינוי אישי, חברתי וסביבתי. דרך תיאור מקרה מתוך ההוראה והלמידה שלה עצמה, המחברת מתארת את האופן שבו הגישה של חקירה טרנספורמטיבית התפתחה במהלך הקריירה המקצועית שלה.

תיאורי מקרים אלה מתיישבים עם ההתנסות של פרחי ההוראה בתהליך ומעוררים את הנפש לגבי מה שחשוב עבור המחנכים השואפים לטרנספורמציה עמוקה בפרקטיקה שלהם של הוראה ושל לימוד. אלמנטים משמעותיים שנידונו כוללים: שותפים לחשיבה; מעורבות רגשית; האוטונומיה של הלומד; הקשבה נדיבה; מתן דין וחשבון; נגישות לדרכים אחרות של ידיעה; וביצוע רפלקציה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מחקר עצמי של פרקטיקות בהכשרת מורים ופדגוגיה ביקורתית: הרגע החמישי במסע של מורת מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya