חקירה אוטו-אתנוגרפית לגבי התפקיד של גילוי בלתי מכוון בהפיכה לחוקר/מורה מורים

Morrissey, Dorothy. (2014). An autoethnographic inquiry into the role of serendipity in becoming a teacher educator/researcher. International Journal of Qualitative Studies in Education (QSE), Vol. 27 Issue 7, p837-849.

בחקירה זו, המחברת בוחנת את העתקת "העצמי" שלה כחוקרת/מורת מורים בהתפתחות המקצועית של מורים.

"העצמי" הנדון מוכר כספציפי מבחינה לוגית, תרבותית והיסטורית. העצמי מוכר גם כלא קבוע או כלא יציב; כמובנה וכתגובה לשיח שונה ולעתים קרובות מתחרה.

כחקירה אוטו-אתנוגרפית, מאמר זה מציג תיאורים קצרים של העצמי/של החוקרת/של מורת המורים המשובצים במורכבות ובאי הסדר של התנסויות חיות והוא מייצג את הניסיונות שלה להפוך את ההתנסויות הללו להגיוניות.

גורם מרכזי בחקירה זו הוא הבחינה של התפקידים שמילא הגילוי הבלתי מכוון ושמילאה הכתיבה עצמה בתהליכים של מתן משמעות והבניה עצמית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya