חנק החדשנות: מה קרה ללמידה מרחוק

מקור: מיט"ל, משאבי מידע ללמידה מתוקשבת, עלון מס' 18 (ד"ר גילה קורץ)

לאחרונה התפרסם בארה"ב דו"ח שכותרתו: "חנק החדשנות: מה קרה לאי-לרנינג ומדוע?". מחבריו טוענים כי מהפכת האי-לרנינג נכשלה ומנתחים את הסיבות לכך.להערכתם, הסיבה המרכזית לכשלון האי-לרנינג היא שבמשולב עם המהפכה הטכנולוגית לא התרחשה, כמתבקש, מהפכה פדגוגית. המרצים, מורים ומנחים ממשיכים ללמד על פי העקרונות המסורתיים של הכיתה הפיסית, לוח וגיר. עקרונות אלו אינם מתאימים למתודה החדשנית של האי-לרנינג.

איסוף הנתונים כלל, בין היתר, ראיונות ומעקב אחר - 12 מוסדות: 6 קולג'ים ו - 6 ארגונים. מכל מוסד השתתפו  45 נבדקים מסגל ההוראה, אדמיניסטרציה וסטודנטים אשר הסכימו לספק דו"ח תקופתי על עמדותיהם, ציפיותיהם  והשימוש המעשי באי-לרנינג. כמו כן ניסו המחברים להעריך את היקף שוק ספקי הטכנולוגיה ופלחי השוק בו הם מתמקדים. הבדיקה נעשתה  באמצעות אתרי האינטרנט של הספקים. הד"וח הנו מחקר יישומי (ופחות תיאורטי) האמור לסייע למקבלי החלטות וסגל הוראה ומכאן חשיבותו. 76 עמודי הד"וח מכילים מידע מפורט להוכחת טענות המחברים. לקוראים הקצרים בזמן אנחנו ממליצים לקרוא את התמצית, פרק 4 -ממצאים ופרק מסקנות.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שלום מירירצוף הקישור לדוח "חנק החדשנות: מה קרה לאי-לרנינג ומדוע?".בברכה עפרה

    פורסמה ב 23/07/2005 ע״י מירי
    מה דעתך?
yyya