חינוך תזונתי למהגרים בקנדה: פרקטיקות מבטיחות ופערים שעליהם דיווחו עובדים קהילתיים וספקי שירותי בריאות

מאת: Amy R. Shmyr

Shmyr, A. R. et al. (2022). Exploring nutrition education for migrants to Canada in Alberta's health and community sectors: Promising practices and gaps as informed by community workers and healthcare providers.  Ecology of Food & Nutrition, 61, 5, 539-558

מחקר איכותני זה בוחן כיצד ניתן לסייע לתלמידים מהגרים לפתח דפוסי אכילה בריאים. באמצעות ראיונות מובנים למחצה, הנשאלים סיפקו תובנות על ניסיונם כעובדים עם אוכלוסיית מהגרים בקהילה במחוז אלברטה אשר בקנדה. תצפיות על הטמעת הרגלים תזונתיים (ובכלל זה גישה למזון, סביבות מזון בלתי-מוכרות ותפישות של מאכלים נפוצים) מצביעות על מידע תזונתי שיכול להיות רלוונטי למהגרים. הנשאלים סיפקו המלצות והדגישו את חשיבותם של שירותים הולמים מבחינה תרבותית, חומרי לימוד ויזואליים ושיתוף פעולה בין ספקי שירותי בריאות ובין עובדים בקהילה. הידע הקולקטיבי שמוצג במחקר זה יכול להיות מיושם על-ידי מפתחי תוכניות תמיכה בקהילות מהגרים.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא תזונה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya