חינוך של פרחי הוראה למעורבות של המשפחה, בית הספר והקהילה

Evans, M. (2013). Educating preservice teachers for family, school, and community engagement. Teaching Education, 24(2), 123-133.


מאמר זה סוקר את הספרות הקיימת לגבי תוצאות המאמצים להכשיר מורים שמסוגלים לשתף בהצלחה מגוון רחב של משפחות וקהילות.

בהתבסס על סקירת ספרות מקיפה, הממצאים חושפים מדגם צר של מחקר המבוסס מבחינה אמפירית; אולם, מחקרים אלה מציעים תובנות לגבי הגישות הפדגוגיות המגבירות את הביטחון ואת המודעות העצמית של המורים, משפרות את הידע של המחנכים לגבי משפחות מגוונות, ומגבירות את היכולת של המורים להשתמש בידע לגבי המשפחות והקהילות כדי לשפר את ההוראה.

סקירה זו בוחנת מאמצים שנעשים בהשכלה הגבוהה לפנות להשתתפות של המשפחה ולהשפעה של גישות פדגוגיות שונות על פרחי ההוראה.

המאמר מסכם בהמלצות למחקר שדה בהתבסס על פערים מזוהים בידע.

קישור לתקציר המאמר באנגלית


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שמח לקבל את המאמר לעיון לצורך הכנת פרוייקט לתואר שני. תודה רבה.

    פורסמה ב 08/08/2014 ע״י מריםבראור
    מה דעתך?
yyya