חינוך מחובר: עמדותיהם של מורים כלפי למידת תלמידים בסביבת למידה של טכנולוגיית 1:1 בחטיבת ביניים

Luo, T., Murray, A. (2018). Connected education: teachers' attitudes towards student learning in a 1:1 technology middle school environment, Journal of Online Learning Research, 4 (1), 87-116

שכיחות שילובה של למידה באמצעות טכנולוגיה מקוונת בכיתה גדלה בשנים האחרונות. המחקר הנוכחי מבקש להבין את עמדותיהם של מורים כלפי מדיניות של יחס 1:1 בין מספר התלמידים ומספר המחשבים הניידים בחטיבות ביניים ותדירות השימוש של תלמידים בטכנולוגיה מקוונת. בנוסף, מנסה המחקר למפות את חששות המורים בנוגע ליכולות תלמידי חטיבת ביניים להשתמש באמצעים ניידים וטכנולוגיות ניידות בסביבות למידה של 1:1. מסקנת המחקר היא שעל מנת להפחית את השימוש שעושים התלמידים באמצעים טכנולוגיים שלא למטרות לימודיות, על המורים להנחותם ולחזק את כישורי הלמידה של תלמידיהם, כגון חיזוק יכולת למידה מכוונת עצמית.

המחקר נערך בהשתתפות מורים ותלמידים מחטיבת ביניים המתמחה במקצועות המדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה (STEM) בארה"ב. במסגרת מדיניות שילוב אמצעים טכנולוגיים בלמידה, איפשר בית הספר לתלמידים להביא לכיתה מכשירים ניידים מהבית, כגון טלפונים חכמים ומכשירי טאבלט, ולהתחבר לרשת האלחוטית של בית הספר. במהלך המחקר, נבחנה המדיניות החדשה של סיפוק מחשב נייד לכל תלמיד, המכונה "סביבת למידה של 1:1". המחקר כלל ראיונות מובנים חלקית, שאלונים פתוחים ותצפיות בכיתה ובמעבדה.

מן המחקר עלה שברוב המקרים, מורים אימצו את השימוש של תלמידיהם בטכנולוגיה מקוונת וסיפוק מחשבים ניידים בסביבת למידה של 1:1. על אף התמיכה שהביעו המורים בשיטת למידה זו, המורים גם הכירו בחסרונות שלה המתבטאים בפעילויות אישיות של התלמידים אשר מבוצעות באמצעות המכשירים ושאינן קשורות לשיעור. לפיכך על המורים להנחות את התלמידים בעת השימוש בטכנולוגיה ולחזק את יכולותיהם החברתיות, את יכולותיהם להיות מעורבים בלמידה מכוונת עצמית ואת המוטיבציה הפנימית שלהם.

למאמר המלא

לקריאה נוספת:

למידה בסביבות של מחשב נייד 1:1: ניתוח-על וסינתזה של מחקרים

סגנונות למידה בסביבת הלמידה המקוונת: הגישות והמחקר לגבי שינוים אורכיים

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya