חינוך לשימוש נבון ברשת: הזדמנויות ואתגרים בהכשרת מורים

ודמוני, ר', צייכנר, א' ומלמד, א' (2015). חינוך לשימוש נבון ברשת: הזדמנויות ואתגרים בהכשרת מורים. דפים, 60, 169-138.

בשנים האחרונות גוברת המודעוּת לכך שבד בבד עם היתרונות הרבים הגלומים בשימוש ברשת האינטרנט, שימוש זה כרוך בלא מעט סיכונים עבור ילדים ובני נוער. בכמה מדינות מערביות פותחו תכניות לימודים שעניינן גלישה בטוחה ברשת.

בישראל 180 סטודנטים להוראה במכללה להכשרת מורים פיתחו תכניות חינוכיות העוסקות בנושא של שימוש נבון ברשת. אותם הסטודנטים לימדו את התכניות בבתי ספר על-יסודיים, על מנת לנסות להתמודד עם מכלול הבעיות הכרוכות בהוראת הנושא.

המחקר המתואר במאמר זה בודק את יחסם של הסטודנטים אל השימוש ברשת, את גישותיהם החינוכיות, את הגורמים התומכים בחינוך לשימוש נבון ברשת, את הגורמים המעכבים ואת הפתרונות לבעיות שהתגלו במהלך פיתוח התכניות והוראתן. בדיקה זו מתבססת על ניתוח תשובות הסטודנטים לשאלוני רפלקציה ועל ניתוח מערכי השיעור שלהם.

הממצאים מראים שרוב הסטודנטים הם בעלי עמדות מאוזנות בסוגיית השימוש ברשת; מיעוט גדול מחזיק בעמדות שליליות, ומיעוט זניח של סטודנטים מחזיק בעמדות חיוביות. במחקר נמצא כי הסטודנטים נקטו דרכי הוראה שהתבססו על ארבע גישות: גישות חינוכיות פרוטקציוניסטיות, גישות חינוכיות סמיוטיות, גישות חינוכיות מעצימות ופדגוגיה אוצרותית.

כמו כן זוהו הגורמים התומכים בחינוך לשימוש נבון ברשת, הגורמים החוסמים (או מעכבים) והפתרונות לקשיים שהתעוררו במהלך פיתוח הפעילויות החינוכיות ובמהלך ההוראה. בסיום המחקר גובשו המלצות להכשרת מורים בנושא.

המאמר המלא מופיע כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ("חומרים נוספים").

ראו גם:

 קשרי מכללה שדה תכנון והטמעה של תכניות חינוכיות - לשימוש נבון באינטרנט

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya