חינוך מבוגרים כקרש קפיצה לעבודה טובה יותר: ניתוח סקר על חינוך מבוגרים

Cilasun, S. M. et al. (2018). Adult Education as a Stepping-Stone to Better Jobs: An Analysis of the Adult Education Survey in Turkey, Adult Education Quarterly, 68(4), pp. 316–346

מטרת מאמר זה היא לחקור האם חינוך מבוגרים יכול לשמש כאמצעי המקל על הכניסה לשוק העבודה ועל שיפור עבודה, באמצעות סקירת חתך אודות חינוך מבוגרים בטורקיה ב- 2012.

חינוך למבוגרים מוגדר כחינוך לא פורמלי לאנשים מגיל 25 ומעלה. אחת הדרכים למדידת תוצאותיו של החינוך למבוגרים היא דרך בחינת היכולת להחליף משרה, לשפר תעסוקה, על ידי המבוגרים שכבר מועסקים, ובאמצעות מציאת משרות עבור המובטלים.

בכל הנוגע לאנשים שכבר מועסקים, המאמר ביקש לנתח הן את הגורמים שהביאו להצטרפותם לחינוך למבוגרים והן את תוצאות החינוך בהקשר של מציאת עבודה חלופית. באשר לחסרי תעסוקה, מובטלים, המאמר ביקש לנתח את הגורמים שהביאו אותם להצטרף לחינוך ואת תוצאותיו לגבי מציאת משרה.

ניתוח הסקר העלה כי גברים צעירים בעלי משרה או מועסקים המשתתפים בקורסי חינוך מבוגרים כשמטרתם היא שינוי מקום עבודתם, עשויים להצליח בכך, ללא תלות ברמת ההשכלה שלהם או באופני המימון של החינוך למבוגרים. מסקנת הניתוח היא שתכניות חינוך למבוגרים המוצעות על ידי הממשל עשויות להוות כלי יעיל להגדלת הכנסותיהם של חסרי ההשכלה כמו גם לתרום ולהקל על שיפור תעסוקתי עבור מבוגרים שנמצאים בשוק העבודה.

 

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

לקראת מערכת המרוכזת בלומד עבור למידת מבוגרים

מקצוענים או טכנאים?- תוכניות הכשרה והבנות תעסוקתיות

פדגוגיה המרוכזת בתלמיד בטורקיה: קונספטואליזציה, פרשנויות ופרקטיקות

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya