חינוך לחשיבה : חינוך קוגניטיבי לשליטה על התודעה

קניאל , שלמה . חינוך לחשיבה
חינוך קוגניטיבי לשליטה על התודעה
הוצאת רמות – אוניברסיטת תל –אביב 2006
 
 
כושר הלמידה העצמאית שאליה חותר החינוך הקוגניטיבי מהווה כיום מרכיב מרכזי בהתמודדות עם עולם משתנה ומורכב הנתון בעיצומה של מהפכת התקשוב. הספר מפרט כיצד לפתח את החשיבה באופן שתשרת את הלומד העצמאי . החינוך לחשיבה מתחיל בתיאור מרכיבי החושב העצמאי, עובר דרך תכנון הלימודים , מערכת הערכה ומשוב , וכלה בהכשרת מורים לחשיבה עצמאית.  תפיסת החינוך הקוגניטיבי שמציג פרופסור קניאל מציבה את נקודת התצפית המרכזית על התודעה ( minds) של המורים והתלמידים, כשותפים למסע ארוך ליעד זהה – למידה עצמאית אותה מנתח פרופסור קניאל בספר. המסקנה המרכזית המונחת ביסוד הספר היא כי החינוך הקוגניטיבי צריך שיוכיח את עצמו בתוך תוכניות הלימודים הקיימות ולא לצדן.
הפרק השני מתמקד בייחודיות הלומדים והמלמדים המהווים מעין יחידה שלמה. אפשר להבחין בארבעה עקרונות שאינם תלויים זה בזה: שונות גבוהה, האדם רציונאלי מטבעו, האדם הוא מערכת לומדת ללא הפסקה , והחלפת המונח "משכל" במושג "פוטנציאליים של למידה" .
 
 
תוכן העניינים של הספר :
 
חלק ראשון : עקרונות מנחים לחינוך קוגניטיבי
 • גישות ומודלים
 • על המייחד לומדים ומלמדים
 
חלק שני : מאפייני הבוגר הרצוי בחינוך קוגניטיבי
לומד ומלמד המפעילים את הנעתם
הנעה ורכיביה
 • עמדות ואמנות כלפי העצמי : ערך העצמי , תפיסת מסוגלות ומוקד שליטה
 • שילוב בין הנעה פנימית להנעה חיצונית
 • קשרים בין העמדות כלפי העצמי , הנעה פנימית וחיצונית , ריכוז ומאמץ
 • הצלחות וכישלונות כמחברים בין המושגים
 • יחס מעגלי בין רכיבי ההנעה לבין הצלחה וכישלון
 
פרק 5 : לומד ומלמד השולטים בשפה , במידע ובתקשורת
לומד ומלמד המשלבים בין שפות שונות
 • שפת המילים
 • שפת התמונות
 • שילוב של השפות : כוח המטפורה והאנלוגיה
לומד ומלמד המשתמשים בשפה הקוגניטיבית לומד ומלמד השולטים היטב במידע
 • חשיבות המידע
 • מידע אינו ניטרלי אלא יחסי ותלוי הקשר
 •  לומד ומלמד המאתרים , מקבצים ומארגנים מידע
 • לומד ומלמד בעלי אוריינות גבוהה
 • לומד ומלמד המנהלים היטב תקשורת בין-אישית
 
פרק 6 : לומד ומלמד בעלי מורכבות קוגניטיבית גבוהה
 • הבחנות במספר רב של קריטריונים
 • מיון, סיווג וארגון מספר רב של ממדים
 • אנליזה וסינתזה ( דיפרנציאציה ואינטגרציה)
 • אפיונים והגדרות ( פירושים ) למצבים מורכבים
 • פתיחות למידע
 • ידע על תהליכים ואסטרטגיות
 • הסבר המציאות לפי חוקים מורכבים
 • שימוש נכון ובו-זמני של תהליכי היסק
 • כניסה לנעלי הזולת
 • קבלת החלטות ופתרון בעיות מורכבות
 
פרק 7 : לומד ומלמד בעלי מומחיות להעברה בלמידה
 
 • תהליך העברה מתוך מערכת העיבוד של המעביר עצמו
 • ניתוח העברה במצב טבעי
 • העברה בזיכרון עבודה כתהליך פעיל
 • אפיוני הליבה של העברה
 • רכיבי ההגדרה למושג העברה
 •  נקודת מבטו של המעביר : א. סכמת מקור ,ב. מרחב ההעברה
 • מעביר מומחה
 
פרק 8 : לומד ומלמד רפלקטיביים
 
 • הסבר מושגים : רפלקציה , מטה-קוגניציה
 • עין הצופה פנימה
 • רכיבי רפלקציה ומטה –קוגניציה
 • הידע על העצמי ובתוכו הידע על התודעה
 • ניהול העצמי ובתוכו ניהול התודעה : מטרות , תכנון , ניטור , שליטה ומשוב
 • כלים להערכה ומדידת רפלקציה ומטה-קוגניציה : תוכן ומבנה
 
פרק 9 : לומד ומלמד המבצעים מחקרים
 • המושג "מחקר" וסוגי מחקרים
 • שלבי המחקר
 • הלומד העצמאי כחוקר
 
פרק 10 : לומד ומלמד הפועלים בשיתוף ובקבוצה
 • יתרונות הלמידה השיתופית
 • לומדים ומלמדים כמתווכחים יעילים- מרכיב מרכזי בלמידה
 • שיתופיות
 • המלמד כמתווך
 • סיכום : מרכיבי הלומד העצמאי
 • היכן היצירתיות ?
 • יצירתיות והומור
 
חלק שלישי : תכנון הלימודים הקוגניטיביים
 
פרק 11 : תכנון המטרות ( מה ללמד)
פרק 12 : תכנון הדרכים להשגת המטרות ( איך ללמד)
 
חלק רביעי : ביצוע התכנון
 
פרק 13: עקרונות לניהול הלמידה שאינם נכתבים בתוכנית-הלימודים
 • שיתוף הלומדים בתהליכים : תכנון, ביצוע ומשוב
 • חתירה למבניות לאורך כל התהליך
 • חיבור בין התוכנית לבין הלומד
 • חשיפת המושגים והאסטרטגיות עמם מגיע הלומד
 • מודעות ושפה
 • תיעוד תהליכים של המלמד ופיקוח על תיעוד הלומדים
 • שליטה וויסות מהירויות העיבוד של הלומדים
 • שאלות המלמד בניהול שיעור
 • שיעורי בית
 
פרק 14 : עקרונות בניהול הלמידה במצבים לא חזויים
 • חופש בתוך גבולות
 • יצירת קשר הגיוני בין מטרות הפעילות לבין בעיות משמעת
 • מניעת בעיות משמעת על ידי תכנון יעיל
 • סביבה לימודית עם חוקים מנומקים בעלי טווח הכללה מצומצם
 •  הדגשת תהליכים קוגניטיביים
 •  תמיכה רגשית ותגובה מהירה
 • הצלחה בלימודים
 • גישה של פתרון בעיות וקבלת החלטה
 • שיתוף הלומדים בהגדרת בעיות , בחיפוש פתרונות עבורן ובאחריות לביצוע
 • עיצוב סביבה והקבצה מחדש
 • אקלים קבוצת הלומדים או אקלים כיתה
 
חלק חמישי : משוב והפקת לקחים
 
פרק 15 : עקרונות המשוב
פרק 16 : מבחנים כמשוב וכחלק מתהליך הלמידה
 • מבחנים מלמדים לעומת מבחנים ממיינים
 • תקפות
 • מהימנות
 • רגישות
 • בלבול בין מבחנים מלמדים למבחנים ממיינים
 • משוב ולא ציונים
 •  משוב מוביל למיקוד שליטה פנימי
 
חלק שישי : הכשרת מורים לחינוך קוגניטיבי
 
פרק 17: מטרות להכשרת מורים לחינוך קוגניטיבי
 • סימטריות במטרות ודרכים: אותן מטרות רק ברמות תרגול ובקיאות גבוהות יותר
 • לומד עצמאי
 • מומחים לקוגניציה בעלי מורכבות קוגניטיבית
 • שקיפות המורה לתהליכים העוברים עליו
 • אישיות בעלת היגיינה נפשית
 • מלמד בעל משנה חינוכית ערכית
 • מקבל החלטות
 • חוקר
 • בר-אוריין
 • בוחר וממזג תוכניות לימודים שונות ומתאימן ללומדים
 
 
פרק 18 : איך ללמד את פרח ההוראה
 • הדמיה מקסימאלית של מצב ההוראה
 • חקר מקרים
 • חובות והערכת קורסים בהתאם למטרות ולהנמקתן
 
חלק שביעי : מבט לעתיד
 
פרק 19 : בית הספר הקוגניטיבי: עקרונות לשינוי ואפיונים
 
·        עקרונות לביצוע השינוי
·        המתכון הבטוח לכישלון בהכנסת שינוי
·        אפיוני בית הספר הקוגניטיבי
·        מסת זמן קריטית בכיתות קטנות
·        ספרייה , מאגרים ממוחשבים וטכנולוגיות מתקדמות
·        שיתוף בין כל המעורבים בלמידה והוראה
·        קהילה לומדת  וסביבת למידה הדורשת למידה עצמאית
 
פרק 20 : חינוך קוגניטיבי כתומך ברגשות ובערכים
·        חינוך קוגניטיבי כתומך בעולם הרגשות
·        הורדת חרדה והעלאת השליטה
·        הגדלת החוסן הנפשי ועמידה בפני מצבי לחץ
·        גיבוש זהות אישית עם ערך עצמי גבוה
·        פיתוח האינטליגנציה הרגשית
·        חינוך קוגניטיבי כתומך בחינוך לערכים
·        חינוך קוגניטיבי עשוי לשפר מערכת ערכים אבל אינו מבטיח אותה
 
חלק שמיני : מסקנות וסיכום
 
פרק 21 : מסקנות מעשיות לחינוך לשליטה על התודעה
פרק 22 : סיכום
 
 
 
  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya