חינוך לגיל הרך בעולם כיום: הוראה לילדים בעלי רקעים ויכולות מגוונים/שונים – סקירת ספר

Burns, S.M., Johnson, R.T., & Assaf, M.M.(2011). Preschool education in today's world: Teaching children with diverse backgrounds and abilities, Paul H. Brooks, Publishing Company, Baltimore.


חינוך לגיל הרך בעולם כיום: הוראה לילדים בעלי רקעים ויכולות מגוונים/שונים – סקירת ספר ע"י Underwood, K.J.M. הסקירה ב: Teachers College Press.

הספר כולל מבוא מקיף לתיאוריה ולפרקטיקה בחינוך לגיל הרך. הספר פותח בתיאור הסטנדרטים האמריקאים לחינוך ולטיפוח בגיל הרך, ובסקירה תיאורטית והיסטורית של אנשים שתרמו למחשבה בתחום זה. שבעה הפרקים האחרים מתארים פרקטיקה מקצועית, המאורגנת על-פי סביבת הכיתה ועל-פי תחומים התפתחותיים. אחת מנקודות החוזק של הספר היא השימוש שהוא עושה בעקרונות מנחים מתוך ארגונים רגולטוריים ומן התחיקה. מידע מעשי זה חשוב למורים בגיל הרך. הספר מכוון לגישה ההתפתחותית, ומקדם חינוך בגיל הרך כמכניזם המכין ילדים צעירים לבית הספר.

הספר מציג גישה ייחוד ע"י הארת השונות התרבותית ושונות ביכולות של תלמידים בכל אחד מפרקיו. יש התייחסות לכך בהקשר של תכנון כולל וספציפי ויישום התוכנית בכל תחומי הקוריקולום. גישה זו תומכת בהכשרת מורים ללמד את כל הילדים וליצור תכוניות איכותיות עבורם. ההיקף של הספר רחב ומכסה את כל המושגים והרעיונות שמקובל לראותם כתורמים לחינוך איכותי בגיל הרך.

ככלל הספר מספק אוסף כולל של גישות ומגוון של זוויות ראייה תיאורטיות וחברתיות. שימוש בו תוך שילוב עם מחקרים מורכבים יותר על שונות, תוך הארה של בנקודות מפגש ובתירות בין תיאוריות ותוך יצירת קישור בין תיאוריה למעשה יציב בסיס טוב לחקר וללמידה של חינוך בגיל הרך.

הסקירה כוללת גם היבטים ביקורתיים על הספר כמו למשל העובדה שהמרכיבים הפרקטיים המופיעים בספר אינם נותנים ביטוי למורכבות של התיאוריות הנסקרות בו בהרחבה. או המאמץ לנקוט גישה הוליסטית שאינו מושגת במלואו שכן חלק גדול מהדיון בשונות מופרד מהדיונים המעשיים יותר העוסקים ביישומה בכיתה.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

קישור לסקירה באנגלית

Preschool Education in Today's World: Teaching Children With Diverse Backgrounds and Abilities

Reviewed by Kathryn J.M. Underwood — November 30, 2012
Title: Preschool Education in Today's World: Teaching Children With Diverse Backgrounds and Abilities
Author(s): M. Susan Burns, Richard T. Johnson, & Mona M. Assaf
Publisher: Paul H. Brookes Publishing Company, Baltimore
ISBN: 1598571958, Pages: 288, Year: 2011
Search for book at Amazon.com


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    אני אימא לילד שיעלה לכיתה א שנה הבאה. מעוניינת לדעת אילו אפשרויות קיימות עבור ילד מאוד יצירתי התעניין בעיקר בציור אומנות ומדע כתחליף לבית ספר יסודי שכונתי. תודה

    פורסמה ב 18/12/2012 ע״י זרביב אולגה
    מה דעתך?
yyya