חינוך לאוריינות בגיל הרך

מקור וקרדיט : כתב העת במכללה , גיליון מס' 20 , חורף  תשס"ח  ( המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין)
קתרין סנו, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת הארווארד
עינת גוברמן, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
חינוך לאוריינות הוא תנאי הכרחי להשתלבות בחברה המודרנית. כיום עומד לרשותנו די ידע אודות חינוך לאוריינות בגיל הרך (UNESCO, 2003). בחלק הראשון של מאמר זה מסבירות המחברות מה צריכים ילדים ללמוד כדי להשתלב בחברה אוריינית.  בחלקו השני של המאמר,  נראה כיצד הורים וגננות יכולים להקנות לילדים בגיל הרך את הידע שיכין אותם לרכישת הקריאה, ולעודד את הרצון של הילדים לקרוא, לכתוב ולרכוש ידע.  בחלק השלישי דן המאמר בחינוך לאוריינות בקרב ילדים מתרבויות שבהן רמת השימוש בטקסטים כתובים היא נמוכה, ובקרב ילדים המתקשים להשתלב בחברה האוריינית.
המאמר המלא מצורף כקובץ PDF   מצד ימין
סיכום ומסקנות
בישראל, כמו ברוב מדינות המערב, הרוב המכריע של האוכלוסייה יודע קרוא וכתוב, ולמרות זאת שיעור התלמידים שמוכנים ללימודים אקדמיים גבוהים בקרב מסיימי הלימודים התיכוניים הוא נמוך, והישגי התלמידים במבחנים בין-לאומיים הבודקים הבנה של טקסטים ברמה גבוהה – מאכזבים (קרמרסקי ומברך, 2004 ).  בהתחשב בחשיבות הרבה שיש להשכלה כמפתח להצלחה אישית ולשגשוג הכלכלי של המדינה , נראה שיש להשקיע מאמצים רבים יותר בקידום הבנת הנקרא.  על מאמצים אלה להתחיל בילדות המוקדמת ולהימשך בכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי ובבית הספר תיכון. לשם כך,  יש לקדם את המחקר בתחום, ולהציע למורים השתלמויות שילוו את התפתחות הידע . נוסף על כך, יש לשאוף לאגם את הידע הפרקטי המצטבר של המחנכים ולהעבירו לאחרים. לשם כך עליהם לעבוד בצוותים ולפרסם את הידע שצברו במהלך עבודתם .(Snow, Burns & Griffin, 1998)
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?