חינוך יחסי ויתרונות התואר האקדמי

Horowitz, J. (2018). Relative Education and the Advantage of a College Degree. American Sociological Review, 83(4), 771–801

במהלך 80 השנים האחרונות, ארצות הברית עדה לעלייה דרמטית בהרשמה למכללות ובמספר בעלי התארים האקדמיים. ב-1950 רק 7.7 אחוזים מאוכלוסיית ארצות הברית בני 25 עד 29 היו בעלי תואר ראשון ומעלה, ב-1980 מספר זה שולש והיה ל-22.5 אחוזים וב-2010 היו כבר 31.7 אחוזים מאוכלוסיית ארצות הברית אקדמאים. עם התגברות התמיכה הממלכתית באוניברסיטאות ובמכללות במהלך המאה ה-20 ולאור ציפיות המעסיקים המייחסים לחינוך ערך הולך וגובר, הופכת המכללה לעוד שלב שגרתי, לחלק אינטגרלי ממסלול החיים.

על פי רוב התקבלה התפשטותה של ההשכלה בעין יפה, הן בקרב החוקרים והן בקרב הציבור הכללי. אך מה באמת ערכו של התואר האקדמי בעידן של התרחבות מואצת כל כך של ההשכלה האקדמית? היפותזת החינוך היחסי גורסת שכאשר תארים במכללות הם נדירים, אנשים בעלי השכלה גבוהה לא נאלצים להתמודד עם תחרות קשה מאד בדרכם להשתלב במקצועות הדורשים מיומנות גבוהה. אך עם הפיכתו של התואר לנפוץ ומקובל בקרב אחוזים הולכים וגדלים באוכלוסייה, ייתכן שלא תהיינה, ולמעשה כבר אין בנמצא מספיק משרות הדורשות את המיומנויות הנרכשות במכללות, ובאופן טבעי עובדים מוכשרים ובעלי תארים נדחקים לעבודות שדורשות פחות השכלה ופחות מיומנויות. עובדות אלה מעלות שאלות קשות באשר למקורות אי השוויון בהכנסה, ניצול מיטבי של מיומנויות לאורך מסלול החיים המקצועי, הפרדה מגדרית בתעסוקה ותחומי חיים נוספים עליהם משפיעה התרחבותה של ההשכלה למעגלים נוספים באוכלוסייה.

אמנם, טוענים הכותבים, יש עדיין מקום לעודד סטודנטים להשלים את לימודיהם: הממצאים מראים כי ברמת הפרט לימודים במכללה עדיין משפרים את חייו של האקדמאי: בעלי תארים ממכללות מהווים עדיין חלק נכבד משוק העבודות. אך אם כולם היו לומדים, או אם וכאשר אחוזי האקדמאים יעלו עוד, מעבר לעלייה הנוכחית, הרי שאפשר לקבוע בוודאות שיותר ויותר עובדים מוכשרים יעבדו בעבודות שאינן תואמות את כישוריהם והכשרתם.

במילים אחרות, פתיחה נוספת של שערי ההשכלה הגבוהה לאנשים רבים ככל האפשר על מנת לשפר את חייהם תוביל לתת תעסוקה ולאי התאמה בין ההשקעה בלימודים לבין תוצאותיה הכלכליות מבחינת השכר המצופה. בסופו של דבר הרחבת ההשכלה האקדמית לא תוכל לשפר לא את מצבם האישי ולא את החברה באופן כללי: "כשכולם עומדים על קצות האצבעות, אף לא אחד רואה טוב יותר".

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

צמיחה, שוויון הזדמנויות והשכלה גבוהה: בחינה תיאורטית, אמפירית והמלצות מדיניות

סטודנטים, שווקים וצדק חברתי: המדיניות של מערב אירופה לגבי תשלום עבור השכלה גבוהה ותמיכה בסטודנטים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya