חינוך ביתי לעומת בית חינוך


שביט-רז, נ' (פברואר, 2013). חינוך ביתי לעומת בית חינוך. שיעור חופשי, 24.

רמת ההישגים הלימודיים והכישורים החברתיים של ילדים המתחנכים בחינוך ביתי בישראל אינה נבדלת בעיקרה מזו של ילדי החינוך הבית-ספרי. עם זאת, קיימים הבדלים בתחום הקריאה ובתחום אוצר המילים. כך עולה ממחקר שערכה אבישג אדרי, דוקטורנטית במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון, בהנחייתה של פרופ' פנינה קליין.

במחקרה של אדרי השתתפו 50 ילדים בגילאי 6 עד 11, שמחציתם למדו במסגרת המוגדרת כחינוך ביתי – מהם תשעה בנים (36%) ו-16 בנות (64%). הנבדקים נבחנו באופן אינדיבידואלי בקריאה, חשבון, חשיבה מופשטת ואוצר מילים, וכן נשאלו אודות מספר חבריהם ותדירות המפגשים עימם. הורי הילדים בחינוך הביתי השיבו לשאלון אודות כישוריהם החברתיים של ילדיהם ורואיינו לגבי המניעים שהביאו אותם לחנך את ילדיהם בבית.

ברמת התפקוד השפתי, נמצא שאוצר המילים של ילדי החינוך הביתי היה עשיר יותר מזה של ילדי בתי הספר. לעומת זאת ברמת החשיבה המופשטת לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות. בתחום הקריאה, נמצא יתרון לילדי החינוך הבית-ספרי בקצב קריאת טקסטים ובדיוק בה. לא נמצאו הבדלים לגבי קצב קריאת מילים בודדות. ברוב מדדי המתמטיקה, כולל חיבור, חיסור וכפל, הגיעו ילדי שתי קבוצות המחקר להישגים דומים. לעומת זאת, בחילוק ובמדד ההיגיון המספרי הסתמנה עדיפות לילדי החינוך הבית-ספרי.

לא נמצאו במחקר הבדלים מובהקים בתחום הכישורים החברתיים של ילדי החינוך הביתי בהשוואה לילדי החינוך הבית-ספרי. ממצאים אלה מעניינים במיוחד לאור העובדה שמשך הזמן בו נמצאו ילדי החינוך הביתי עם "קבוצת השווים" (ילדים בגילם וברמתם) קצר משמעותית משל עמיתיהם הלומדים בבית הספר. הקושי במציאת חברה זמינה לילדים הצריך ממשפחות החינוך הביתי השקעת משאבים רבים יותר מאלה הנדרשים למילוי צרכים דומים במשפחות החינוך הבית-ספרי.

מהראיונות עם ההורים בחינוך הביתי, עולה עמדת ההורים כי "הכי טוב לחנך בבית", מעבר לביקורת הקיימת אצל רוב ההורים בחינוך הביתי על בית הספר. ברובד האישי, החינוך הביתי נתפס כמתאים לאורח חיי המשפחה. רוב המשפחות שהשתתפו במחקר זה לא ראו בחינוך הביתי שלב המתחיל בגיל חינוך חובה, אלא חלק מתפיסה כוללת של גידול הילד "באופן טבעי". ההישארות עם הילדים הוטלה בכל המקרים על האם, אולם נראה שצעד זה נעשה לרוב ביוזמתה ולעיתים תוך התנגדות או חוסר מעורבות מצד הבעל. רוב האמהות טענו שהן ממשות את עצמן בבית בגידול ילידיהן, וכן על ידי עבודה במשרה חלקית או בכל עיסוק אחר המעניין אותן.

לגבי החסרונות בחינוך הביתי, האמהות ציינו את הקושי במציאת חברה מתאימה להן ולילדיהן, את השונות הסביבתית ואת התהיות האישיות שלהן כתוצאה מהליכתן "בדרך לא סלולה".

הסיכום נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממכון מופ"ת

ראה גם :

חינוך ביתי בישראל

-HomeSchooling ללמוד ללא בית ספר


  לפריט זה התפרסמו 7 תגובות

  אשמח לקבל למייל שלי את כל המאמר ומאמרים נוספים בנושא חינוך ביתי. אני עושה עבודה בנושא הזה וזה יעזור לי מאוד. תודה רבה!!

  פורסמה ב 21/11/2021 ע״י עדי ג'רפי

  אשמח לקבל את כל המאמר למייל שלי, אם יש לכם עוד מאמרים בנושא החינוך הביתי אשמח לקבל גם אותם, לצורך כתיבת מחקר בנושא.תודה רבה
  mushki77t@gmail.com

  פורסמה ב 24/11/2019 ע״י מ. ט.

  אשמח לקבל את כל המאמר למייל שלי, אם יש לכם עוד מאמרים בנושא החינוך הביתי אשמח לקבל גם אותם, לצורך כתיבת מחקר בנושא.תודה רבההני

  פורסמה ב 09/01/2016 ע״י הני ליוש

  אשמח גם לקבל מאמרים בנושא חינוך ביתי למייל.רב תודותמיכל

  פורסמה ב 20/01/2016 ע״י מיכל כהן

  אשמח לקבל את כל המאמר ועוד מאמרים נוספים בנושא חינוך ביתי לעומת בית חינוך. אני עושה עבודה בנושא.תודה

  פורסמה ב 05/12/2016 ע״י יוכי לוטטי

  אשמח לקבל מאמרים שלמים בנושא לצורך עבודה אקדמיית. תודה!!

  פורסמה ב 29/03/2017 ע״י הדר

  אני רואה שיש אצלכם המון מאמרים שיוכלו ממש לעזור לי.אשמח לקבל למייל מאמרים בנושא חינוך בייתי ומאמרים בנושא חינוך בבית חינוךתודה רבה דגנית

  פורסמה ב 03/05/2017 ע״י דגנית לוין
  מה דעתך?
yyya