חייה ומותה של מערכת החינוך האמריקאית המפוארת – סקירת ביקורת על ספרה של Ravitch Diane


Author: Ravitch, Diane
Publisher: New York, Basic Books

Year of Publication: 2010
Reviewed by: Windhorst, Dirk. Brock Education. Vol. 20, no. 2. Spring 2011, pp. 104

ספרה של פרופסור דיאן רוויץ' עורר לא מעט גלים עת יצא לאור בארצות הברית. בספרה מתמקדת הכותבת בשני רעיונות המעצבים את הרפורמה החינוכית כיום; הראשון, אימוץ פרקטיקה עסקית של שוק חופשי, אשר נועד להגביר את מידת התחרות וההישגיות בבתי הספר. השני, השימוש במערכת בחינות סטנדרטית כאמצעי הערכה מרכזי להישגי התלמידים. לא רק שרפורמות אלו כשלו ביצירת בתי ספר טובים יותר, טוענת רוויץ', הללו אף מסכנות את טיב החינוך אותו מקבל דור שלם של תלמידים צעירים.
אנו למדים כי הרפורמות החינוכיות מבוססות השוק החופשי החלו נפוצו בניו יורק לאחר אסון התאומים, והתפשטו בכל ארצות הברית, וכי מקורן במדיניות שהחלה באוסטרליה ובניו זילנד ב- 1987. פרופסור דיאן ראוויץ מראה כיצד הוסיף והמשיך הנשיא ברק אובמה במדיניות של קודמו, ג'ורג' בוש, וכיצד משאבים פרטיים של אילי הון, כגון ביל גייטס, יוצרים תנאים חדשים ומנסחים מחדש את הפרופיל של בתי הספר הפרטיים, על חשבון בתי הספר הציבוריים.

רוויץ' מזהירה מפני ההשפעה המזיקה של מערכת הבחינות האחידה על תהליך החינוך ורכישת ההשכלה של תלמידים. לשם שיפור ציונים, התלמידים והמורים משקיעים זמן ניכר מזמנם ומרצם בתחומי המתמטיקה והשפות, על חשבון נושאים שאינם נכללים בבחינות, כגון חינוך גופני ואמנויות ויזואליות. יתרה מזאת, מורים בעלי יכולת הבחנה מודעים לכך כי לעיתים קרובות התנסויות הלמידה בעלות הערך הרב ביותר הינן אלו אשר קשה מאוד להגדיר או לאמוד במספרים. למעשה, הניסיון למדוד ולהעריכן, כפי שעושה מערכת הבחינות האחידה, ביכולתו למנוע חוויות ברות ערך אלו מן התלמיד, ולפגום בתהליך למידתו.
ספר זה מביא את הקורא להעריך מחדש, או ייתכן כי לראשונה, את מטרתו העיקרית של תהליך החינוך. עבור רוויץ', המרכיבים החשובים ביותר בחינוך אינם בחינות ומתן דין וחשבון, אלא הקוריקולום וההוראה. הסופרת גורסת כי הקוריקולום צריך להיות מבוסס על האמנויות והמדעים הליברליים, ועל המורים להיות "מחונכים היטב, ולא רק מאומנים היטב".

פרופסור רוויץ ( שהייתה אחת מיועצות החינוך בתקופת נשיאותו של ג'ורג' בוש) פורשת בצורה מרתקת את מצבה של מערכת החינוך האמריקנית. היא מדגימה כי המרחב העסקי והמרחב החינוכי הינם שונים זה מזה בתכליתם, וכי בית הספר המנוהל כעסק, ככל הנראה יפגום בחדוות הלמידה. הספר כתוב באופן נהיר וברור, ומבוסס על מחקר מקיף ומעמיק. בין אם יסכים הקורא עם טענותיה ובין אם לאו, ספרה של רוויץ' מספק מידע באופן יעיל, מעורר עניין ומאתגר בהצלחה את התפיסות החינוכיות בנות ימינו.

ראה גם :
האם תצליח תכניתו החינוכית החדשה של הנשיא אובמה ?

"החזרה בתשובה" של פרופסור דיאן רביץ

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya