חיזוי השימוש המתמשך בהתפתחות מקצועית של מורים מקוונים וההשפעה של חברותיות ונוכחות חברתית בסביבה מתוקשבת

מאת: J. Smith

Smith J, Sivo S. Predicting continued use of online teacher professional development and the influence of social presence and sociability. British Journal Of Educational Technology [serial online]. November 2012;43(6):871-882.

מחקר זה בחן כיצד "מודל של קבלת הטכנולוגיה" (Technology Acceptance Model (TAM) מבוסס היטב יכול לחזות את הכוונות של מורים להמשיך את השימוש בלמידה מקוונת לצורך התפתחות מקצועית בהתבסס על הקלות הנתפסת של שימוש והתועלת.

אף על פי שמחקרים הראו כי אינטראקציות חברתיות חשובות עבור המורים, אף מחקר לא ניתח את תיווך ההשפעה של חברותיות ושל נוכחות חברתית בסביבה מתוקשבת בתוך ההתפתחות המקצועית של למידה מקוונת.

על כן, ה"מודל המקורי של קבלת הטכנולוגיה" (TAM) הורחב כדי שיקיף את התפיסות של המשתמש לגבי חברותיות ונוכחות חברתית בסביבה מתוקשבת.

מודל המשוואה המבנית שימש כדי למדוד את השפעות התיווך על הכוונה שלהם להמשיך את השימוש בלמידה מקוונת לצורך ההתפתחות המקצועית שלהם.

התוצאות מראות שהמודל המורחב שהונח היווה מנבא טוב לכוונת ההמשכיות.

הקלות הנתפסת של השימוש, התועלת הנתפסת והנוכחות החברתית בסביבה מתוקשבת נמצאו כגורמים קובעים משמעותיים לכוונה של המורים להמשיך את השימוש בלמידה מקוונת כדי לעמוד בצורכי ההתפתחות המקצועית העתידית שלהם.

לתוצאות הניסוי  יש השלכות עבור מנהיגים חינוכיים, מתכננים ומסייעים הרוצים לקדם את ההתפתחות המקצועית המקוונת של המורה ולשבץ מצבים של למידה מקוונת שתאומץ ברצון  על ידי המורים בכיתה.


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya