חונכות לסטודנטים בעלי ליקויי למידה במסגרת פרויקט פר"ח: תמונת מצב

מחקר זה נערך במסגרת מכללת בית ברל. הוא בא לתאר תמונת מצב של פרויקט פר"ח המופעל בשיתוף עם אגודת "לשם" לסטודנטים עם ליקויי למידה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. מטרת הפרויקט היא לעזור לסטודנטים בלימודים לשפר מיומנויות דידקטיות ולהגיש תמיכה רגשית וחברתית.

אוכלוסיית המחקר כללה 480 זוגות סטודנטים וחונכים באוניברסיטאות במכללות הכלליות ובמכללות להכשרת מורים. כלי המחקר היו שאלונים שהתמקדו בפרטים על החונך והחניך, במפגשי החונכות, בהנחיה ובשביעות הרצון ממנה ובתרומה למשתתפים בפרויקט.

בין הממצאים: (א)  נמצא כי החניכים מצטרפים לחונכות כבר בשנתם הראשונה ללימודים ואילו החונכים מצטרפים בעיקר בשנה השנייה והשלישית; (ב) ככלל הקשיים של החניכים מתמקדים בעיקר במיומנויות אקדמיות ומעט מאוד בתחום החברתי-רגשי; (ג) בין המניעים להצטרפות לפרויקט נמצאו בסדר יורד: המניע הכספי, המניע של קבלת סיפוק מסיוע לאחרים והמניע של עזרה בקידום אוכלוסייה חלשה; (ד) מטרות הפרויקט באות לידי ביטוי ברור במפגשי ההנחיה; (ה) יש שביעות רצון רבה מהקשר האישי שנוצר, החניכים מרוצים מתרומת החונכות להצלחתם בלימודים והחונכים  -  מהגברת רגישותם הם לאדם המתקשה בלימודים.

המחקר מאיר נקודות לשיפור הפרויקט ובהן: תגבור ההדרכה לחונכים, הקפדה בבחירת חונכים והגמשת מועדי פגישות החונכות.

דוח המחקר נמצא בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליו ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya